SBK:s Företagsförsäkring

Sveriges Bagare och Konditorers Företagsförsäkring är framtagen genom ett samarbete mellan SBK, Provins och Svedea. Försäkringen har anpassats efter verksamhet och behov.