Sök på Svedea.se

Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning.

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning.

Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering.

Kunderna representerar en bredd av storlekar och branscher, från egenföretagare till internationella storföretag. Söderberg & Partners hanterar försäkringar för över 140 000 kunder med över 80 miljarder kronor i underliggande förvaltat pensionskapital. Förvaltat kapital uppgår för närvarande till ca 44 miljarder kronor.

För mer information besök Söderberg & Partners hemsida eller läs de senaste nyheterna i någon av Söderberg & Partners sociala kanaler:

Facebook

Instagram