Sök på Svedea.se

Älg går bredvid en väg med skog i bakgrunden

Vad gäller vid en viltolycka?

För bilister innebär hösten stor risk för viltolyckor. Bara i Sverige sker cirka 60 000 kollisioner med djur per år. Vad ska du göra om du råkar köra på vilt, och vad täcker försäkringen? Här har vi samlat svaren.

Gör så här vid en viltolycka

OBS! Om du har kört på björn, varg eller vildsvin kan det vara klokt att backa undan ett hundratal meter för din egen säkerhet. Sätt markeringen där du har stannat och meddela detta till polisen.

Vem ringer jag efter en viltolycka?

Du ringer till nödnumret 112 i och med att en viltolycka ses som så allvarlig att du kan ringa dit. När polisen får besked om en viltolycka görs en bedömning och en kontaktperson från Nationella viltolycksrådet (NVR) kontaktas och rings ut till olycksplatsen. Kontaktpersonen har god lokalkännedom och ser till att ett eventuellt eftersök påbörjas för att minska djurets lidande. Polisen skickas till olycksplatsen i alla de fall en personskada har inträffat.

Hur undviker jag en viltolycka?

Varför viltolyckorna ökar beror dels på att fordonen på våra vägar blir allt fler, men också att djurstammarna ökar. Som bilförare har du ett viktigt ansvar och det finns några enkla råd för att minska riskerna.

Ingår viltolycka i försäkringen? 

Vad kostar en viltolycka? Det beror på om din försäkring täcker viltolyckor. Detta skiljer sig åt mellan olika försäkringsbolag, och beroende på om du har en halvförsäkring eller en helförsäkring. Tecknar du en vagnskadeförsäkring hos Svedea är du försäkrad mot djurkollisioner. Vagnskadeförsäkringen ingår i helförsäkringen.

Har du helförsäkring hos Svedea behöver du dessutom bara betala halva självrisken vid kollision med djur. (Eller ingen självrisk alls om du har tecknat tilläggsförsäkringen XL). Lyckas du väja för ett djur men kör av vägen som en följd av detta, räknas det inte som viltolycka. Då gäller inte heller den halverade självrisken.

Se ditt pris på bilförsäkring

Ditt person-/org. nummer

Facebook

Instagram