Sök på Svedea.se

Närbild av bilens instrumentbräda med röda varningslampor för batteri, bromsar och oljetryck.

Det betyder varnings­lamporna i bilen

Vet du vad alla varningslampor på bilens instrumentbräda betyder? Lär dig tolka varningssymbolerna och vad du bör göra när de lyser. Det ökar säkerheten i trafiken och kan förhindra både skador på din bil och dyra reparationer.

När tändningen aktiveras tänds bilens varningslampor som en kontroll av att alla system fungerar. Normalt släcks de snabbt. Om en lampa fortsätter att lysa indikerar det ett problem. 

Färger på varningslamporna och deras betydelse 

En lampa som lyser på instrumentbrädan ska alltid uppmärksammas. Lampans färg ger snabbt information om bilens tillstånd och eventuella problem utifrån hur kritiska de är att åtgärda eller undersöka närmare.  

Röd varningslampa i bilen 

När en varningssymbol lyser rött indikerar det ett allvarligt fel och fortsatt färd kan medföra allvarliga skador.  

Lyser en röd motorlampa eller oljelampan bör du stanna bilen och stänga av motorn omedelbart. 

Gul eller orange varningslampa 

En gul lampa ger en varning om ett problem som bör åtgärdas så snart som möjligt, men som inte nödvändigtvis kräver att du stannar bilen direkt. 

Det går bra att fortsätta köra en begränsad sträcka. Se till att undersöka närmare varför lampan lyser så snart det går. 

Grön eller blå lampa 

En symbol som lyser i grönt eller blått ljus indikerar vanligtvis att en specifik funktion är aktiverad. Det rör sig alltså inte om varningar utan endast information. Exempel är blinkers, helljus och parkeringsljus.  

Eftersom det inte rör sig om varningar om fel går det bra att köra vidare. 

Olika varningslampor i bilen 

I en bil finns många lampor, inställningar och symboler att hålla koll på. Vissa varningslampor är dock viktigare att känna till, och särskilt viktigt är det att du vet vad du ska göra om en lampa lyser. 

ABS-lampa 

En gul varningslampa eller en lampa som lyser rött med bokstäverna ABS signalerar ett problem med bilens antiblockeringssystem. Systemet är avgörande för säkerheten vid inbromsning.  

Du bör försiktigt köra bilen till en verkstad för att undersöka bilens ABS närmare så att det fungerar som det ska och inte är ur funktion. 

Airbaglampa 

Lampan visar en person sedd från sidan, med en krockkudde framför. Om varningslampan tänds betyder det att finns det ett fel i airbagsystemet som bör åtgärdas så snart som möjligt. Bilen är körbar, men problemet som bilen varnar för bör åtgärdas så snabbt som möjligt. 

Batterilampa 

En röd lampa som liknar ett batteri. Om lampan lyser medan motorn är i gång kan det innebära ett fel med bilens laddningssystem. Du bör försöka stanna på lämplig plats så snart det går, innan bilen slutar fungera på grund av otillräcklig strömförsörjning. 

Bälteslampa 

Lampan visar en person med bälte och lyser om en passagerare inte har satt på sig säkerhetsbältet. Ofta kombineras detta med ett pipande ljud. 

Bromslampor 

Bromslampor kan variera i färg och utformning, men de signalerar oftast problem med bilens bromssystem, exempelvis låg bromsvätskenivå eller att bromsbeläggen behöver bytas ut. Det kan också vara så enkelt som att parkeringsbromsen, eller handbromsen, är aktiverad. Titta i bilens användarmanual för mer information om vilken symbol som är aktuell. 

Motorlampa 

En lysande motorikon kan indikera allt från mindre sensorfel till ett allvarligt fel med motorn. Om motorlampan lyser gult bör du ta bilen till en verkstad för att fastställa exakt vad problemet är. Lyser lampan rött ska du stanna så fort som möjligt på lämplig plats. 

Oljetryckslampa 

En röd lampa formad som en oljekanna indikerar lågt oljetryck om den lyser. Du bör stanna bilen så fort som möjligt och kontrollera oljenivån för att undvika motorskador. Om oljenivån är okej, kontakta bärgningstjänst. Starta inte motorn. 

Spolarvätskelampa 

Många bilar har en varningslampa för spolarvätskenivån. Om denna lampa lyser innebär det att nivån på spolarvätskan i behållaren är låg och behöver fyllas på. 

Det är viktigt att ha tillräckligt med spolarvätska, särskilt under körning i dammiga eller smutsiga förhållanden och under vintermånaderna när vägsalt och smuts kan försämra sikten. 

Styrservo 

En gul eller röd lampa i form av en ratt indikerar problem med servostyrningen. Ta bilen till en verkstad för att undersöka detta närmare. 

Temperaturlampa 

En röd varningslampa som ser ut som en termometer varnar för hög motortemperatur. Om lampan tänds bör du stanna bilen och låta motorn svalna innan du kontrollerar kylarvätskenivån. 

Fler varningslampor i moderna bilar 

Många moderna bilar är utrustade med ytterligare varningslampor baserade på den senaste tekniken inom fordonssäkerhet och prestanda. Självklart varierar detta mellan olika bilmodeller. 

Ett par exempel på varningslampor som du kan hitta i nyare bilar är däcktrycksvarning för både för högt eller för lågt däcktryck, och varningslampa för antisladdsystemet.  

I nyare bilar finns ofta säkerhetssystemindikatorer som till exempel kollisionsvarning, filhållningsassistans och farthållare, samt varningslampa för frost och servicelampa. El- eller hybridbilar har även specifika indikatorlampor som visar bland annat batteristatus och laddningsnivåer. 

När varningslampor lyser rött 

Om en röd varningslampa tänds ska du stanna bilen på lämplig plats så fort du kan. En varningssymbol som lyser rött indikerar ett allvarligt fel som behöver kontrolleras direkt. 

Gör så här om en röd lampa tänds: 

Det är viktigt att inte ignorera varningslampor. Att ignorera dem kan leda till mer omfattande skador eller farliga situationer i trafiken. Dessutom kan det innebära en nedsättning av eventuell ersättning från din bilförsäkring om du framkallat eller förvärrat följderna av en ersättningsbar skada. 

Kom ihåg 

Att hålla koll på bilens varningslampor kan hjälpa dig undvika dyra reparationer och bidrar till en tryggare körupplevelse – för alla. Regelbunden service och underhåll kan också förebygga problem som kan leda till att varningslampor tänds.  

Ta hand om din bil, håll koll på symbolerna och kom ihåg att alltid agera snabbt när en varningslampa lyser rött. 

Bilolycka varningstriangel

Reparera bilen på valfri verkstad

Upptäck vår bilförsäkring

Facebook

Instagram