Ditt personnummer

Snabbare ersättning vid stöld

Reparation med originaldelar

XL-tillägg ingår utan kostnad


Fler fördelar med vår Yamaha märkesförsäkring

Vi på Svedea har tillsammans med Yamaha Motor Scandinavia tagit fram en riktigt bra försäkring för dig som har en Yamaha snöskoter.

Vi har Sveriges nöjdaste kunder

Enligt Svenskt Kvalitetsindex 2019 har vi Sveriges nöjdaste kunder inom motorförsäkring och vi är dessutom störst på mc-försäkring. Det är inget slutmål, bara en början.

Det här får du med märkesförsäkringen

Trygghet

Alltid reparation med originaldelar hos auktoriserad verkstad.

Maskinskada

Täcker exempelvis motorhaveri om din skoter är högst 8 år gammal och körd högst 1 500 mil.

Snabb skadereglering

Ersättning vid stöld redan efter 15 dagar.


Hel XL

Helförsäkring XL

Halv

Halvförsäkring

check
check

Trafikskada

Trafikförsäkring måste du ha enligt lag när din skoter är i trafik. Den ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående vid en trafikolycka samt skador på annans egendom som du orsakar med din skoter. Dessutom ersätter försäkringen skadade kläder och skyddsutrustning.

check
check

Brand

Du kan få ersättning om din skoter skadas genom brand, blixtnedslag eller explosion. Försäkringen gäller även för skada som uppstår på grund av kortslutning i elektriska kablar.

check
check

Bärgningsersättning

Ersätter omkostnader för åtgärder som vidtas för att fordonet ska nå vägnätet om du råkar ut för en olycka eller drabbas av driftstopp.

check
check

Lyktglas

Du kan få ersättning för skada på glaset till strålkastaren om det genombrutits. I de fall det inte går att byta endast glaset till strålkastaren ersätts också strålkastarhuset.

check
check

Maskinskada

Maskinförsäkringen gäller för snöskoter som är högst 8 år gammal och som körts högst 1 500 mil. Du kan till exempel få ersättning för skador på motor och kraftöverföring.

check
check

Rättsskydd

Du kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av skotern.

check
check

Stöld

Du får ersättning om din skoter stjäls, rånas eller skadas vid stöldförsök. Även utrustning och tillbehör till skotern omfattas av försäkringen. Om din skoter inte återfinns får du ersättning 30 dagar efter att du gjort anmälan till oss och polisen.

check
check

Vindruta

Försäkringen ersätter skador på vindruta och vindavvisare.

check
clear

Vagnskada

Du kan få ersättning för skador på skotern som uppstår på grund av trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse. Försäkringen gäller även när skotern transporteras på släp.

check
clear

Extra ersättning vid dödsfall

XL lämnar ersättning vid dödsfall till förarens och/eller passagerarens dödsbo med 100 000 kr.

check
clear

Extra ersättning vid olycksfall

XL lämnar extra ersättning (utöver det man får från trafikförsäkringen) om snöskoterns förare eller passagerare skadas. Du kan få ersättning för sjukhusvistelse längre än 72 timmar och för bestående men.

check
clear

Krishantering

Vi ersätter psykologkonsultationer för förare och/eller passagerare som drabbats av traumatiskt tillstånd på grund av trafikolycka eller polisanmält rån av den försäkrade snöskotern. Du kan få upp till 50 % av prisbasbeloppet i ersättning.

check
clear

Stilleståndsersättning

Under perioden 1 november – 30 april kan du få ersättning med 100 kr/dygn för den tid snöskotern befunnit sig på verkstad i samband med en försäkringsskada. Istället för stilleståndsersättning kan ersättning för hyrskoter lämnas med 75 % av dygns- och kilometerkostnaden under max 3 dygn.

check
clear

Utökad ersättning för utrustning och tillbehör

XL höjer den maximala ersättningen för tillbehör och utrustning från 25 000 kr till 50 000 kr.

Våra försäkringsvillkor

I förköpsinformationen och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.

Behöver du hjälp?

Ring oss på 0771 160 190