Sök på Svedea.se

Självrisker snöskoterförsäkring

Här ser du vilka självrisker som gäller för våra snöskoterförsäkringar.

Aktuella självrisker

Trafikskada

1 000 kr

Brand

1 000 kr

Bärgningsersättning

1 000 kr

Lyktglas

500 kr

Maskinskada*

30 % av skadekostnaden, lägst 1 000 kr

Rättsskydd

20 % av skadekostnaden

Stöld**

Låg/Hög

Vindruta

500 kr

Vagnskada

Låg/Hög

Maskinförsäkringen gäller för snöskoter som är högst 8 år gammal och som körts högst 1 500 mil. Försäkringen upphör så snart någon av gränserna passerats. Har fordonet komplett servicehistorik hos auktoriserad märkesverkstad reduceras självrisken med 50 %.Låg = 2 500 kr eller 5 000 kr (beroende på modell). Hög = 5 000 kr eller 10 000 kr (beroende på modell).

XL    

Stilleståndsersättning

0 kr

Utökad ersättning för tillbehör och utrustning

0 kr

Krishantering

0 kr

Högre ersättning vid olycksfall

0 kr

Högre ersättning vid dödsfall

0 kr

Stöldskydd kan ta bort självrisken

Om du skyddar din snöskoter med stöldskyddsmärkning eller spårsändare slipper du betala självrisk om snöskotern blir stulen och sedan återfinns med hjälp av stöldskyddet.

Facebook

Instagram