Stöldförsäkring

En stöldförsäkring, även kallad delkaskoförsäkring, skyddar bilen och bilens utrustning vid stöld. Stöldförsäkringen ingår i bilens halvförsäkring och täcker:

  • Kostnader för reparation som uppstår vid ett bilinbrott eller om bilen blir stulen.
  • Stulen takbox och vinter- eller sommardäck, oavsett om dessa är monterade eller inte. 
  • Kostnader vid trafikskada, brand, glasskada, räddning, maskinskada samt rättsskydd.

Stöldförsäkringen gäller däremot inte för personliga tillhörigheter (så som verktyg, dator, barnvagn, mobil) som kan finnas i bilen. Då är det istället hemförsäkringen som du får ta hjälp av. 

Om din bil blir stulen ska det anmälas till polisen. Därefter ska det anmälas till försäkringsbolaget, då polisanmälan ska bifogas. Vanligtvis brukar polisen hitta stulna bilar inom några veckor och när det sker hjälper försäkringsbolaget till med bärgning och reparation av skador.