Registrerings­besiktning

Registreringsbesiktning utförs på fordon som importeras från utlandet, byggs om eller ändras på något betydande sätt.
Fordonet kontrolleras så att det uppfyller svenska trafiksäkerhets- och miljökrav. Tekniska detaljer, som modifieringar, identifieras och dokumenteras.

Några nyckelpunkter:

  • För att få använda ett fordon i trafik måste det uppfylla svenska avgas- och miljönormer.
  • Regler för belysning skiljer sig mellan till exempel den amerikanska och den svenska marknaden.
  • I vissa fall kan fordonet få lättnader från kraven på teknisk utrustning och avgasrening.

Innan ett oregistrerat fordon kan registreringsbesiktigas krävs att man får ett godkänt ursprungsprotokoll från Transportstyrelsen.

Ett fordon som importeras ska först registreringsbesiktigas och dess identitet ska bekräftas. Sedan får det ett registreringsnummer, registreras i Vägtrafikregistret och ägaren får ett registreringsbevis.

Efterkontroll kan förekomma och ska då ske vid samma besiktningsföretag som utförde den första registreringsbesiktningen.