Sök på Svedea.se

Registrerings­besiktning

Registreringsbesiktning utförs på fordon som importeras från utlandet, byggs om eller ändras på något betydande sätt. Fordonet kontrolleras så att det uppfyller svenska trafiksäkerhets- och miljökrav. Tekniska detaljer, som modifieringar, identifieras och dokumenteras.

Vad är en registreringsbesiktning?

En registreringsbesiktning är en sorts teknisk kontroll som utförs på fordon för att säkerställa att de uppfyller specifika säkerhets- och miljökrav innan de får registreras för användning på vägarna.

Syftet med registreringsbesiktningen är att kontrollera att fordonet är i ett tillräckligt bra skick för att det ska anses vara säkert att använda i trafiken.

Det är också viktigt att fordonet kontrolleras så att det håller kraven gällande utsläppsnivåer och andra regler som är fastställda av Transportstyrelsen. Besiktningen omfattar en rad olika kontroller, såsom fordonets bromssystem, styrning, belysning, avgasutsläpp och mycket mer.

För nya fordon utförs registreringsbesiktningen vanligtvis innan fordonet säljs. För importerade fordon, eller fordon som av någon anledning inte har varit registrerade tidigare, krävs också en registreringsbesiktning för att fordonet ska få användas på vägarna.

I Sverige hanteras registreringsbesiktningar av Transportstyrelsen tillsammans med ackrediterade besiktningsföretag.

Dessa besiktningar är avgörande för att upprätthålla säkerheten på vägarna genom att säkerställa att alla fordon som används uppfyller de nödvändiga standarderna.

Vad är skillnaden mellan vanlig besiktning och registreringsbesiktning?

Skillnaden mellan en vanlig besiktning och en registreringsbesiktning ligger i syftet och omfattningen av kontrollen som utförs på fordonet.

Vanlig besiktning

En vanlig besiktning, ofta kallad kontrollbesiktning, är en återkommande kontroll som alla registrerade fordon måste genomgå för att säkerställa att de fortfarande uppfyller de säkerhets- och miljökrav som gäller.

Denna typ av besiktning syftar till att identifiera och åtgärda eventuella fel eller brister som kan påverka fordonets säkerhet eller miljöpåverkan. Frekvensen för dessa besiktningar varierar beroende på fordonstyp och ålder.

Mer om bilbesiktning

Registreringsbesiktning

En registreringsbesiktning är en engångskontroll som utförs när ett fordon ska registreras i ett land för första gången. Det kan handla om nya fordon, importerade fordon som inte tidigare har varit registrerade i landet, eller fordon som av någon anledning blivit avregistrerade och ska registreras igen.

Syftet med denna besiktning är att säkerställa att fordonet uppfyller alla nationella krav gällande säkerhet, utrustning och miljö innan det är tillåts användas på vägarna.

Sammanfattningsvis är den största skillnaden mellan de två typerna av besiktningar syftet med dem: en vanlig besiktning är en återkommande kontroll för redan registrerade fordon.

En registreringsbesiktning är en engångskontroll som krävs för att ett fordon ska få registreras och tas i bruk på vägarna för första gången eller efter att ha varit avregistrerat.

Vad behöver man förbereda inför en registreringsbesiktning?

För att förbereda ett fordon för en registreringsbesiktning finns det flera steg du kan ta för att öka chanserna för ett godkänt resultat. 

Kontrollera fordonets dokumentation

Se till att du har all nödvändig dokumentation tillgänglig. Detta kan inkludera fordonets köpekontrakt, importdokument om fordonet är importerat, eventuella tidigare registreringsbevis, och intyg på att fordonet uppfyller gällande miljö- och säkerhetskrav.

Grundlig kontroll av fordonet

Rengöring av fordonet

En grundlig rengöring av både fordonets interiör och exteriör kan vara fördelaktigt. Det ger en god presentation och underlättar besiktningspersonens arbete.

Särskilda krav för importfordon

Om fordonet är importerat, se till att du har klarhet i de särskilda krav som gäller för registrering i Sverige. Detta kan inkludera typgodkännande, avgasutsläppstester, och eventuella anpassningar som behöver göras för att fordonet ska uppfylla lokala standarder.

Boka tid hos ett godkänt besiktningsföretag:

Kontrollera vilka besiktningsföretag som är godkända för registreringsbesiktning i Sverige och boka en tid. Informera dig om vilken dokumentation och vilka uppgifter du behöver ta med dig.

Genom att noggrant förbereda fordonet och ha all nödvändig dokumentation redo kan du underlätta processen och öka chanserna för ett lyckat resultat vid registreringsbesiktningen.

Mer om registreringsbevis

Facebook

Instagram