Sök på Svedea.se

Registreringsbevis

Registreringsbevis är en handling som visar att ett fordon är registrerat i Sverige och vem som äger det. Nedan kan du läsa mer om vad ett registreringsbevis är.

Vad är ett registreringsbevis?

Registreringsbevis är en handling som visar att ett fordon är registrerat i Sverige och vem som äger det. Om du har tappat bort det eller behöver ett nytt, till exempel om du har köpt en ny bil, beställer du på Transportstyrelsens hemsida. Registreringsbeviset består av två delar. 

Del 1 (blå) innehåller:

Delen ovan skickas till ägaren eller brukaren. För leasingbilar sänds den till leasingtagaren, det vill säga brukaren. 

Det är också denna del du använder för att anmäla om fordonet ställs på eller av, för att ordna registreringsskyltar och för att beställa del 2 av registreringsbeviset.

Del 2 (gul) innehåller:

Del 2 är alltså en värdehandling som sänds till ägaren av fordonet. Om det är leasingnoterat får leasinggivaren (leasingbolaget) denna del av beviset.

Det används vid byte av ägare, oavsett om det är till en privatperson, en juridisk person eller till exempelvis en bilfirma.

Tänk på att det är speciellt viktigt att kunna uppvisa ett registreringsbevis när man kör bil utomlands, för att kunna bevisa att man äger fordonet eller är behörig innehavare.

Informationen som finns på ett registreringsbevis kan variera något mellan olika länder, men syftet är detsamma: att officiellt intyga fordonets registreringsstatus och tillhandahålla nödvändig information om fordonet och dess lagliga ägare.

Registreringsbeviset är därmed ett viktigt dokument för alla ägare och brukare av fordon.

Hur ska man göra med sitt registreringsbevis vid bilförsäljning?

När du säljer en bil i Sverige är det viktigt att hantera registreringsbeviset korrekt för att säkerställa en smidig överföring av äganderätten till den nya ägaren. Här är de steg du bör följa: 

 1. Förbered registreringsbeviset: Registreringsbeviset för bilen består av två delar – del 1 (teknisk del) och del 2 (ägarbyte). Se till att du har båda delarna tillgängliga inför försäljningen.
 2. Överlåtelse: Vid försäljningstillfället ska du och köparen fylla i ägarbytet på del 2 av registreringsbeviset. Det är viktigt att både säljare och köpare noggrant fyller i sina uppgifter och undertecknar dokumentet. Detta bekräftar överlåtelsen av fordonet.
 3. Anmälan till Transportstyrelsen: Efter att ägarbytet är ifyllt och undertecknat måste det anmälas till Transportstyrelsen. Detta kan göras på flera sätt:

  Digitalt:
  Många väljer att göra ägarbytet digitalt via Transportstyrelsens hemsida eller genom deras e-tjänster. Detta kräver BankID för elektronisk identifiering.

  Post: Om ägarbytet görs på papper, ska del 2 av registreringsbeviset skickas till Transportstyrelsen. Det är köparens ansvar att se till att detta sker.

 4. Kontrollera uppgifterna: Se till att alla uppgifter som fylls i är korrekta. Felaktiga uppgifter kan fördröja processen och orsaka ytterligare problem.
 5. Bevara kvitto: Det är klokt att skriva ett köpekontrakt där både du och köparen undertecknar och specificerar villkoren för försäljningen, inklusive pris, datum, och att fordonet säljs "i befintligt skick". Båda parter bör behålla en kopia av detta kontrakt.
 6. Överlämna del 1 till köparen: Den tekniska delen av registreringsbeviset, del 1, ska överlämnas till den nya ägaren tillsammans med bilen.
 7. Försäkring: Påminn köparen om att ordna med en trafikförsäkring för bilen omedelbart efter ägarbytet för att undvika att köra utan försäkring. 

Genom att noggrant följa dessa steg säkerställer du en laglig och korrekt överföring av bilen till den nya ägaren.

Kontrollera alltid med Transportstyrelsen för de senaste förfarandena och kraven då dessa kan uppdateras. 

Facebook

Instagram