Kattsnuva

Kattsnuva är inte farlig och kan orsakas av olika smittämnen, varav de flesta är virus. De flesta fall av kattsnuva orsakas av kattens herpesvirus typ-1 eller kattens calicivirus. Bakterier som Bordetella bronchiseptica eller kattens klamydia (Chlamydophilia felis) kan också leda till en övre luftvägsinfektion hos katten.

 

Hur får katten snuva?

Kattsnuva uppträder ofta där många, framför allt ovaccinerade katter, vistas. Smittan överförs genom direktkontakt mellan katter, droppsmitta som t ex när en katt nyser, eller indirekt kontakt då en frisk katt exponeras för sekretioner från en infekterad katt via t ex gemensamma mat- och vattenskålar. Även människor kan indirekt bidra till smittspridning om de hanterar en frisk katt efter en smittad katt utan att ha tvättat händerna emellan.

Vilka symtom har kattsnuva?

Symtom uppkommer oftast mellan 2 till 6 dagar efter att infektionen överförts. Ofta ser de ett eller flera av följande symtom:

 • Svullnad i nos (nostäppa)
 • Rinnande nos och ögon
 • Nysningar och hosta.
 • Eventuella sår i munnen, nersatt aptit, feber och påverkat allmäntillstånd.
 • Hos fåtalet katter kan snuvan utveckla sig till en sekundär nedre luftvägsinfektion (lunginflammation).
 • För rådgivning kan du kontakta en veterinär.

Behandling av kattsnuva

Vid vanlig kattsnuva är behandlingen främst en understödjande genom att:

 • Katten får i sig tillräckligt med näring.
 • Hålla ögon och nos rena.
 • Låta katten stanna inomhus och i vila.
 • Vid kattsnuva försämras ofta luktsinnet vilket ger katterna en nedsatt aptit. Ge då katten burkmat som gärna värmts lite innan servering (ljummen burkmat luktar mer än torrfoder).
 • Katten ska inte ges läkemedel utan att det ordinerats av veterinär.

När ska jag söka hjälp för kattsnuva?

Veterinär ska alltid kontaktas om katten är allmänpåverkad, får feber eller andningen är påverkad (hosta, svårt att andas). Katter med långvariga problem med luftvägar eller ögon bör också undersökas av veterinär.

Vad gör veterinären?

Veterinären tar upp en sjukdomshistoria, anamnes, och gör en klinisk undersökning. Ofta kan diagnosen kattsnuva ställas utifrån kattens historia och symtom. Ibland behövs blodprover för att utesluta annan sjukdom eller för att ta reda på om katten har någon komplikation som behöver behandlas. Om man misstänker en sekundär bakterieinfektion i lungorna kan röntgenundersökning bli aktuell. Om katten har ögonbesvär kan en utökad ögonundersökning göras. Vill man ta reda på vilket smittämne som orsakar symtomen kan prov tas för analys på laboratorium, förutsatt att katten har akuta symtom vid provtagningstillfället.

Går kattsnuva att förebygga?

Vaccination mot herpes- och calicivirus ingår som en del i det basvaccinationsprogram som rekommenderas i Sverige. Vaccinerade katter kan dock fortfarande infekteras och få kliniska symtom, men då får de oftast mildare symtom än ovaccinerade individer. Katter i större grupper, som på katthem eller kattpensionat, bör vara vaccinerade och nya individer hållas isolerade  den första tiden för att undvika att föra in smitta i gruppen.

Mer om kattförsäkring

Prata
med
oss!
Kontakta oss som du vill
Chatta med oss
Just nu är det ingen kötid
Ring oss
Just nu är det ingen kötid
Bli uppringd
Mejla oss
Vi svarar normalt inom en arbetsdag.
Varmt välkommen att ringa oss. Vi besvarar dina frågor om allt som rör försäkringar och mer därtill.
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.
Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi dig nästkommande vardag
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.