Sök på Svedea.se

Äldre kvinna klappar en röd katt på soffan

Katterapi

Djur har använts som ett hjälpmedel inom terapin under många år, bland annat för att förbättra patienters motorik och känslomässiga förmåga. Vid exempelvis ångest, stress och depression kan katter användas som samma terapeutiska stöd och då kallas det för katterapi.

Vad innebär katterapi?

Katterapi är en behandlingsform som kan användas när en patient lider av ångest, stress eller depression. Terapin skapar ett speciellt band mellan katten och ägaren och förbättrar på så sätt personens livskvalitet. Flera studier har visat att till exempel personer med hjärtproblem gradvis blir bättre om de lever med en katt. Man rekommenderar vanligen personer som lever ensamma, speciellt äldre, att skaffa katt. Även personer som lider av demens eller Alzheimers sjukdom kan gynnas av katter. Det enkla faktumet att katten finns där, stryker sig runt ägaren och vill klappas får ägarna att ibland minnas saker bättre. Samma närkontakt kan faktiskt skjuta upp nervförsämring orsakad av sjukdom. Kattens spinnande och närvaro stimulerar nämligen vissa fundamentala nervändar som kan trigga minnesbilder.

Ett bra sällskap

Många personer lever i dag helt ensamma och då är katten ett bra sällskap i och med att de både är självständiga och tillgivna. De är roliga, lekfulla och vill gärna underhålla. Måste du lämna hemmet på dagarna så undvik gärna att lämna katten ensam för länge. Blir det svårt är  en lösning att ha två katter så att de har varandras sällskap.

Lindrar ångest, stress och depression

Katter har visat sig leda till stora förbättringar hos personer med ångest, stress eller depression. Kattens spinnande är avslappnande, stimulerar koncentrationen och skapar en lugn och harmonisk atmosfär.

Hjälper mot Alzheimers sjukdom, autism och ADHD

Många som inte äger inte en katt får ändå hjälp av dom, till exempel inom äldreomsorgen. I dag använder även alltfler terapeuter katter som en kompletterande terapi inom Alzheimers sjukdom, autism och ADHD. Än så länge saknas vetenskapligt stöd för detta, men trots det har katter förbättrat tusentals kattägares liv.

De är självständiga

Som alla djur behöver katten daglig omvårdnad, även om den är relativt självständig. De är dock mer lättskötta än en hund, väldigt renliga och tvättar alltid sig själva och sina ungar. Det kan vara skönt, speciellt för de äldre eller de som har svårt med sin motorik.

De främjar ansvarskänslan

Hos alla människor som lider av psykisk ohälsa, men särskilt hos barn, kan vänskapen med en katt väcka deras känsla av ansvar.

Att skaffa en katt som ett extra stöd och sällskap kan alltså vara en väldigt bra idé. De berikar och stimulerar livet för så många och ger dig den villkorslösa kärleken som är så fantastisk att få.

Facebook

Instagram