Sök på Svedea.se

En kvinna kelar med en katt

Katter och mask

Hos utekatter är mask tyvärr ganska vanligt och symptomen syns dessutom inte alltid så tydligt. Därför är det viktigt att du lär dig se vilka symptomen och vad du kan göra. Vi berättar mer.

Hur får katter mask?

De katter som lever utomhus drabbas oftast av mask. Det beror på att de många jagar gnagare som ofta bär på smittan. Smittan kan även föras vidare via avföring från drabbade katter. Om mamman blivit smittad kan kattungar med nedsatt immunförsvar få mask via modersmjölken.

Kan katter smitta människor?

Ja, om du kommer i kontakt med den smittade kattens avföring. I den kan det nämligen samlas ägg från spolmasken. Människor, och speciellt barn, kan därför bli riktigt sjuka om de kommer i kontakt med avföringen.

Hur upptäcks mask hos katten?

Det finns vissa symptom som du kan se direkt, t ex maskar i kattens avföring eller kräkningar. Bandmask förekomme runt kattens anus eller i pälsen runt om. Andra vanliga symptom är som du ska vara vaksam på är diarré, uppsvullen mage, viktminskning, förstoppning, blod i avföringen, hosta, kräkningar, pälsproblem eller andningssvårigheter.

Olika typer av mask

Bandmaskar (binnikemaskar) är platta och kan variera ordentligt i storlek, från några millimetrar upp till 10 meter. De kommer oftast från olika gnagare, vilket gör att utekatter är i riskzonen för att bli smittade. Den gula spolmasken kan bli upp till 10 cm. Katter kan få spolmask via smittad avföring eller gnagare som ofta är smittbärare. Yngre katter och kattungar löper högst risk att bli smittade, i och med att de inte hunnit utveckla någon resistens som äldre katter ofta gjort. Nyfödda kattungar kan t ex smittas via mamman när de diar. Hos innekatter är spolmask däremot sällsynt. 

Avmaskning eller inte?

Om du skall avmaska en katt själv måste du vara säker på vilken typ av mask katten har. Det kan vara väldigt svårt att avgöra själv så det är en bra idé att ta med din katt till veterinären. Du kan även köpa ett provtagningsset, ”Kollamasken smådjur”, som hjälper dig att ta ett eget avföringsprov på katten för att sedan skicka in det för analys. Hur går tillväga står i kitet. Med testet får du reda på vilken typ av mask din katt drabbats av, dvs spolmask eller hakmask. Bandmask är dock svårare att upptäcka med detta test.

När kontakta veterinär?

Det är bäst att du bokar tid hos en veterinär om du märker att din katt avmaskats men inte blivit bättre. Det kan ju vara så att katten är smittad av en annan mask än bandmask eller spolmask. Du bör även kontakta veterinären om du tycker att din katts allmäntillstånd är påverkat. Det finns vissa receptfria medel du kan köpa. Men då måste du vara säker på vilken typ av mask din katt drabbats. Exakt dosering är viktig och du bör inte avmaska din katt i förebyggande syfte. Gör du det kan katten bli resistent mot avmaskningsmedel vilket inte är bra.

Facebook

Instagram