Kastrering av hund – ja eller nej?

Att kastrera hunden ger både önskade och oönskade effekter. Man kan kasterna både hanar och tikar och man brukar vänta tills hunden är minst sex månader gammal innan man kastrerar. Här går vi igenom några för- och nackdelar med kastration.

Fördelar med kastrering 

Fördelar med kastration hos tikar: 

 • Slipper garanterat tumörer på äggstockar och livmoder. 
 • Livmoderinflammation, vilket är en ganska vanlig åkomma, undviker man också helt. 
 • Risken för juvertumörer minskar, förutsatt att tiken kastreras före första löpet.  
 • De jobbiga löp som vissa tikar upplever kan undvikas genom kastrering. 

Fördelen med kastration hos hanar: 

 • Risken för prostataproblem brukar minska efter kastrering.  
 • Oro när tikar löper minskar eller försvinner helt.
 • Hanhunden blir ofta lugnare i temperamentet, vilket inte betyder att den blir slö. 
 • Det finns också studier som pekar på att kastrerade hundar lever längre. 

Vissa av de här effekterna är inte garanterade. Det är inte heller säkert att inlärda beteenden, alltså beteenden som hunden redan har lärt sig före kastreringen försvinner efter kastreringen. Det kan handla om både aggressioner och revirmarkering, men även delar av det inlärda könsdriftsbeteendet kan kvarstå. 

Nackdelar med kastrering 

 • Hunden kan inte para sig. För en hund som är tänkt att gå i avel är det en uppenbar nackdel.  
 • Förändringar i pälsens kvalitet eller minskad ”könsprägel”. För en tänkt utställningshund kan vissa effekter av kastreringen upplevas som mer negativa än för andra hundar. 
 • Hunden måste sövas under ingreppet, vilket alltid medför en viss (men liten) risk.  
 • Risk att ingreppet leder till urininkontinens, vilket ökar med hundens ålder och vikt. Urininkontinens kan dock ofta behandlas med receptbelagda läkemedel. 
 • Övervikt på grund av minskad ämnesomsättning är den vanligaste oönskade effekten av kastrering och har en del vanliga följdsjukdomar, som diabetes och ledproblem. Övervikten kan undvikas genom att hundens kostintag anpassas efter det minskade energibehovet.  

En del negativa beteenden kan man komma tillrätta med genom att utbilda och träna hunden, utan att man behöver kastrera. Rådgör gärna med en veterinär innan du tar beslut för eller emot kastrering av just din hund. 

Kemisk kastrering

Kemisk kastrering kan vara ett alternativ till fysisk kastrering, som har liknande effekter men inte är oåterkalleligt. Det sker genom att man blockerar hundens könshormoner på kemisk väg. I dagsläget är det enbart tillgängligt för hanhundar. 

Vid kemisk kastrering injicerar veterinären ett litet chip under huden på hunden, och en aktiv substans utsöndras sedan kontinuerligt. Åtgärden har effekt under minst sex månader, ibland betydligt längre. På större hundar kan man injicera ett starkare chip som har effekt i minst ett år.

Kastrering ger billigare hundförsäkring

En kastrerad hund medför något lägre risk för skador och sjukdomar. Hos Svedea får därför en kastrerad hund en billigare hundförsäkring. Hos oss får du 10 % rabatt på din hundförsäkring om hunden är kastrerad, det gäller både tikar och hanhundar. Något vi är ensamma om på marknaden.  

Skriv in dina uppgifter och ta reda på vad vår hundförsäkring skulle kosta just din hund.  

 

Vad kostar det att försäkra min hund?

search
;
Sök hundras
Hundens födelsedatum
info_outline info_outline
Ditt personnummer

Vad kostar det att kastrera hunden? 

Priset för att kastrera en hund varierar mellan olika kliniker. Kastreringen täcks i normala fall inte av hundförsäkringen, i och med att det inte är en oförutsedd händelse.