Sök på Svedea.se

Hund ser upp från gräsmatta med rött koppel runt halsen.

Koppeltvång för hund

Att springa lös ute utan koppel kan såklart ge hunden frihetskänslor, men för att värna om vilda djur i naturen och allemansrätten råder i vissa fall krav på att koppla hunden. Mellan 1 mars till 20 augusti är det koppeltvång, men vad innebär det egentligen?

När ska hunden vara kopplad?

Generellt sett ska du koppla din hund: 

Kopplad hund skyddar viltet

I Sverige är det viktigt att ha hunden kopplad i naturen mellan 1 mars och 20 augusti. Anledningen är att skydda vilda däggdjur och fåglar under den känsliga period då många arter får ungar. Detta bestäms i lagen om tillsyn över hundar och katter och gäller i princip all naturmark, inklusive större parker och liknande.

Att hunden ska hindras från att springa lös betyder inte nödvändigtvis att den ska vara fysiskt kopplad. Däremot måste hunden hållas under sådan tillsyn att det motsvarar att hunden har koppel, och den bör då gå fot – alltså högst vara någon meter ifrån dig. Om du är osäker på om du har full följsamhet och inkallning av din hund är det alltså bäst att hålla den kopplad.

Vad säger lagen om koppeltvång? 

Som hundägare har du ett strikt ansvar att din hund inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Detta inkluderar inte bara skyddet av vilt utan även tillsyn för att förhindra att hundar jagar eller på annat sätt stör till exempel boskap som betar, eller orsakar obehag genom att springa fram till en hundrädd människa. I en hundägares strikta ansvar ingår också att känna till vilka lagar och regler som gäller.

Läs mer om strikt hundägaransvar

Ordet ”kopplingstvång” eller ”koppeltvång” finns inte i lagstiftningen, förutom i rennäringslagen där det under vissa omständigheter kan krävas att hundar hålls i band eller instängda. Däremot ska du som hundägare alltid hålla din hund under sådan tillsyn att den hindras från att driva eller förfölja vilda djur, om den inte används i jakt. 

Under perioden 1 mars och 20 augusti förstärks det ansvaret och du måste hålla extra stor uppsikt över din hund. Ofta pratar man då om att det råder kopplingstvång och då ska hunden hållas i koppel.

Varför är dessa regler viktiga?

Reglerna om att hålla hundar kopplade är en viktig del av naturvården och skydd av vilda arter.

Hundar som springer fritt kan oavsiktligt närma sig djurungar och deras föräldrar och störa eller skrämma dem. Det kan leda till stress, att vuxna djur överger sina ungar eller till och med att ungar skadas eller dödas. Ett djur som måste fly förbrukar värdefull energi, energi som är ännu viktigare att spara när det har ungar att ta hand om. 

Stressen av att bli störda eller jagade kan också påverka viltets beteende och det finns en risk att djuren drivs bort – närmare vägar och bosättningar där de kan möta andra faror.

Speciella regler och undantag

På en del platser måste hundägare ha extra stor tillsyn över hundar, och på andra råder totalt hundförbud. Reglerna varierar, och du som hundägare måste alltid se till att hålla dig informerad om vad som gäller där du bor eller vistas. 

Koppeltvång – med fysiskt koppel – gäller i alla svenska nationalparker. I vissa nationalparker är hundar endast tillåtna vissa tider på året och på vissa platser eller leder inom parkerna. I naturreservat med känsligt djurliv, betande boskap eller många besökare måste din hund ofta vara kopplad. Ska du besöka ett naturreservat kan du bland annat kontakta länsstyrelsen eller kommunen för att ta reda på vad som gäller.

Förbud mot hundar gäller på lekplatser, många kyrkogårdar samt allmänna badplatser. I vissa fall finns specifika stränder eller delar av en strand där hundar och hundbad är tillåtna. Ta kontakt med din kommun för mer information.

Läs mer om hundar och utebad

Så följer du reglerna

För att en hund ska tillåtas gå lös mellan 1 mars och 20 augusti krävs att den är ytterst följsam. Det krävs ordentlig träning, lydnad och tålamod. 

För att även utan koppel ha kontroll över din hund kan ni träna grundläggande lydnad och inkallning med belöningar och positiv förstärkning. Att börja med ett långt koppel kan också vara ett bra verktyg i er träning. Det ger hunden lite mer frihet än ett vanligt koppel och ni kan öva kommandon på avstånd. Träna även på att hunden går lös i kontrollerade miljöer innan den utsätts för olika distraktioner. 

Börjar ni träna och lägga en bra grund tidigt kan du och din hund ha möjligheten att utforska alla möjliga sorters miljöer tillsammans, och det kan hjälpa dig känna dig trygg med hundens beteende och uppförande i nya situationer.

Konsekvenser av att inte följa reglerna 

Utöver påverkan på vilt i naturen kan du som hundägare drabbas av påföljder om du inte efterlever det strikta hundansvaret.

Exempelvis kan en hundägare som bryter mot reglerna för kopplingstvång dömas till böter, om den uppsåtligen eller av grov aktsamhet inte har följt det som står i lagen. Den som allvarligt brister eller tidigare har brustit i tillsynen av en hund kan även få hundförbud.

Om en hund orsakar skada är också dess ägare eller innehavare skyldig att ersätta skadan, oavsett om han eller hon är vållande.

Påträffas en hund springa lös i ett område där det finns vilda djur får jakträttshavaren ta hand om hunden och kontakta hundens ägare, eller länsstyrelsen i andra hand. I bästa fall står ägarens telefonnummer på hundens halsband. I de fall hunden inte kan tas om hand kan länsstyrelsen till och med fatta beslutet att avliva hunden.

Stöter du på en lös hund i områden där det inte finns vilt är det bäst att koppla hunden och försöka få tag på ägaren. Om det inte går, kontakta Polisen.

Tänk på det här

Hundtassar

För ett tryggt hundägarskap

Upptäck vår hundförsäkring

Facebook

Instagram