Sök på Svedea.se

En hund i motljus går över en gata

Vad gör du om hunden blir påkörd?

Varje dag dödas eller skadas minst tre hundar av bilar och tågtrafik i hela landet. Det är alltså väldigt viktigt att skydda sig själv och din hund genom att använda reflexer och inte strunta i koppel. Men, tyvärr är det inte bara din hund som är utsatt för risk. Även du kan köra på någon annans hund av misstag och vad gör du då?

Om du kör på en hund

Under hösten, när det allmänna koppeltvånget inte längre gäller, ökar ofta antalet trafikolyckor där hundar är inblandade. Hundarna är ju fria att springa lösa under uppsikt men ibland kan uppsikten brista. Skulle alltså det värsta inträffa och du kör på en hund så tänkt på det här.

Är hunden skadad?

Om olyckan är framme ska du stanna direkt och se efter hur hunden mår. Är hunden illa skadad kan du försöka ge första hjälpen. Är hundens ägare inte i närheten är det bra om du kan ta den till veterinär så snart som möjligt. Vid bilolyckor är det nämligen vanligt med frakturer och inre skador och blödningar.

Det är viktig att du är försiktig. En skadad hund blir ofta oberäknelig och även en snäll hund kan bli aggressiv. Är du osäker kan du sätta en munkorg eller en nossnara runt hundens mun innan du försöker hantera den.

Ring polisen

Om du kör på en hund har du som bilförare anmälningsplikt. Det betyder att du är skyldig att ringa polisen och anmäla olyckan.

Kontakta hundägaren

Kontrollera om hundägarens telefonnummer finns i hundens halsband. Om du hittar ett telefonnummer så är det viktigt att du ringer upp och berättar att hunden varit med i en olycka.

Bilförare och ansvar

Springer det ut en hund på vägen och olyckan inträffar, utan att du som bilförare agerat vårdslöst, ses du generellt inte som ansvarig för olyckan. Det innebär att du vanligtvis inte blir skyldig att ersätta hundägaren för skador som hunden fått. Men alla situationer är olika och bedöms individuellt, så undantag förekommer. Har du däremot kört på en hund vid ett övergångsställe eller på annat vis agerat vårdslöst, kan situationen vara en annan. Trafikförsäkringen gäller dock med strikt ansvar, vilket innebär att trafikförsäkringen kommer att ersätta hunden oavsett ansvaret.

Facebook

Instagram