Sök på Svedea.se

Besiktningsperiod och körförbud – vad gäller?

Ibland är det svårt att ha koll på vad det innebär att få körförbud på sin bil, varför man kan få det och vilka konsekvenser det för med sig. Här reder vi ut begreppen!

När blir det körförbud på bilen? 

En bil kan få körförbud av tre anledningar och alla kan ha med besiktningen att göra.

Inträtt körförbud – En bil beläggs med körförbud om datumet för kontrollbesiktning har passerat utan att en besiktning har genomförts.

Utgånget föreläggande – Om du tar bilen till besiktningen och den blir underkänd med krav på ny besiktning måste du göra en ombesiktning, så kallad efterkontroll), före ett visst datum, normalt inom en månad. Det kallas ett föreläggande. Skulle du missa ombesiktningen får bilen körförbud.

Meddelat körförbud – Polisen kan meddela körförbud om de bedömer att en bil är en fara för trafiksäkerheten. Detsamma gäller vid en vanlig kontrollbesiktning – om bilen är i alltför dåligt skick kan besiktningen meddela körförbud. Bilen måste då bärgas från platsen.

Körförbud – vad gäller?

En bil med körförbud får inte framföras alls. Undantag kan dock göras för att köra kortast lämpliga väg till verkstaden för reparation eller besiktning. Om en bil med körförbud ändå framförs i trafik riskerar bilägaren att få böta 1 500 kronor.

Har jag körförbud? 

Du kan enkelt kontrollera om din bil har körförbud genom att skicka ett SMS med bes.registreringsnummer (exempelvis bes.ABC123) till nummer 71 640. På Transportstyrelsens webbplats kan du även se vad din bil har för status. 

Vad kostar ett körförbud?

Ett körförbud är i sig inte förknippat med några kostnader. Om du bara ser till att få bilen besiktad lyfts körförbudet automatiskt och utan kostnad.

Om du däremot kör en bil som har körförbud kan du få böter och begränsad ersättning från din försäkring.

Hur kan jag undvika körförbud?

Genom att besikta din bil i tid samt regelbundet se över och serva den kan du undvika att få körförbud.

Här kan du läsa mer om att besikta bilen.

Påverkar körförbudet min bilförsäkring?

I försäkringsvillkoren finns något som kallas aktsamhetskrav. Om du bryter mot ett aktsamhetskrav kan du få lägre ersättning vid en olycka och i mycket allvarliga fall kan du bli helt utan ersättning. Ett exempel på aktsamhetskrav är att bilen inte får framföras med körförbud.

En bil med körförbud får bara köras kortast lämpliga väg till en verkstad för reparation eller till besiktningen för kontroll. Bryter du mot detta bryter du även mot försäkringens aktsamhetskrav.

När du tecknar bilförsäkring

Se till att ha rätt skydd

Mer om vår bilförsäkring

Facebook

Instagram