Sök på Svedea.se

En kvinna jobbar på sin dator

Bolagsformer i Sverige

Det finns fem vanliga bolagsformer i Sverige, men i praktiken är det sällan du kan välja mellan alla fem. De olika företagsformerna lämpar sig nämligen för olika verksamheter.

Vad är aktiebolag?

Aktiebolag (AB) är från början en bolagsform från England. I den formen saknar alla ägare personligt ansvar för företagets förbindelser, antalet delägare får vara obegränsat och det krävs att man har ett insatskapital som även kallas aktiekapital.

En aktieägare riskerar bara det kapital som betalats in och är skyddad i övrigt om bolaget skulle gå i konkurs eller liknande. VD och styrelseledamöter har dock ett ansvar för bolagets verksamhet. De har både civilrättsligt och straffrättsligt ansvar mot bolaget, mot aktieägare och mot andra tredjemän.

Om VD- och styrelseansvarsförsäkring

Vad är enskild firma?

Enskild firma är en svensk företagsform där organisationsnumret är detsamma som ägarens personnummer. Ägaren kallas egenföretagare och har själv allt ansvar för företagets eventuella skulder. Den ekonomi som ägaren har själv är alltså väldigt nära kopplat till företagets ekonomi.

Innan man startar verksamheten måste man ansöka om både F-skatt och momsregistrering hos Skatteverket. Man måste däremot inte alltid registrera företaget hos Bolagsverket. Det gör man i så fall för att få namnskydd i länet eller för vissa typer av verksamheter.

Läs mer om enskild firma

Vad är handelsbolag?

Ett handelsbolag drivs av två eller flera bolagsmän. I denna företagsform finns det inget krav på ett stort startkapital eller någon revisor. Bolagsmännen kan vara fysiska eller juridiska personer och de är personligt ansvariga för företagets avtal och skulder.

Bolagsmännen är också solidariskt ansvariga för rörelsens skulder (med hela sin förmögenhet). Det innebär att den som har en fordran på bolaget kan kräva betalning på hela beloppet hos vem som helst av bolagsmännen. Sen är det upp till denne att i sin tur kräva bolaget eller övriga delägare på deras del av skulden.

Vad är kommanditbolag?

Det finns även en speciell typ av handelsbolag som kallas kommanditbolag. Där finns minst en bolagsman med begränsat ansvar och minst en bolagsman med obegränsat ansvar. Som komplementär är du personligt ansvarig för företagets avtal och skulder och går du in som ny komplementär svarar du för alla tidigare skulder.

Större kommanditbolag som bara har fysiska personer som delägare, måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Större kommanditbolag och kommanditbolag med juridiska personer som delägare måste även lämna in en årsredovisning.

Vad är ekonomisk förening?

En ekonomisk förening driver en ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i och drar nytta av. Föreningen bildas av minst tre personer eller företag (juridiska personer). Bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar är särskilda former av ekonomiska föreningar.

Varje medlem betalar en insats till föreningen och ibland en årlig medlemsavgift. I stadgarna ska det stå hur mycket medlemmarna ska betala och där kan det även finnas ett krav på en inträdesavgift.

Medlemmarna är inte personligt ansvariga för föreningens skulder, men däremot kan de förlora den egna insatsen. En ekonomisk förening är öppen för alla och kan i princip inte vägra någon som uppfyller villkoren i stadgarna medlemskap. Varje medlem har i regel en röst.

Vi kan ge ditt företag ett företagsskydd som du skräddarsyr själv. På så sätt betalar du inte för något du inte behöver och kan alltid känna dig säker på att det som betyder mest är bäst skyddat.

Vad kostar det att försäkra företaget?

Ange dina uppgifter nedan och börja räkna.

Organisationsnummer

Facebook

Instagram