Sök på Svedea.se

När behövs en aktiv styrelse?

I ett aktiebolag måste det finnas en styrelse. Som minst ska den bestå av en ledamot och en suppleant. Styrelsen är bland annat ansvarig för att leda företagets verksamhet och att se till så att skatter betalas in och att årsredovisning upprättas.

Vanligt att blanda ihop rollerna

För många mindre företag är det samma personer som utgör ägare och styrelse. Finns en VD så är det ofta en av ägarna. Denna enkla lösning behöver inte vara ett problem men kan vålla bekymmer när företaget växer.

Därför kan det vara bra att separera de olika rollerna och vara tydlig med vad som är var och ens uppdrag i olika sammanhang. Att på samma gång vara ägare, styrelsemedlem och VD kan göra det svårt att fatta besvärliga beslut som att skära ned eller att ändra verksamhetsinriktning för bolagets bästa.

Foretag It

Skydda din verksamhet med vår ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring

En aktiv styrelse utvecklar

Ett aktivt styrelsearbete är ett sätt för företaget att höja blicken från den dagliga verksamheten och att se klart på både möjligheter och hot. Att ägarna är representerade i styrelsen är ofta naturligt men vilka övriga kompetenser som bör vara representerade beror på i vilken situation bolaget befinner sig – är det finansiering och ekonomi som behöver ses över eller är det försäljning och verksamhetsutveckling som känns mest angeläget.

Funderar du på att utveckla styrelsearbetet i ditt företag kan ett första steg vara att göra ett besök hos Styrelseakademins, en ideell förening som finns i hela landet och har ett bra nätverk när det gäller utveckling av styrelsearbete.

Hos företag som bemannar sin styrelse med externa ledamöter är det vanligt att man tecknar en VD- och styrelseansvarsförsäkring som skyddar VD och styrelse utifall krav riktas mot dem. Försäkringen gäller både för försvarskostnader för att bestrida krav och för det eventuella betalningsansvaret. 

Så fungerar en VD- och styrelseansvarsförsäkring

Facebook

Instagram