Hel- eller halvförsäkring som bilförsäkring

Vad skiljer en hel- respektive halvförsäkring åt? I en helförsäkring ingår vagnskada som minimerar risken för höga reparationskostnader. En halvförsäkring skyddar dig bättre än en trafikförsäkring, men du väljer samtidigt bort en viktig del av helförsäkringens skydd.

Bilar på väg i Sverige


Vad täcker en helförsäkring?

Med en helförsäkring får du ett brett och omfattande skydd för olika händelser som kan inträffa. Förenklat kan man säga att skillnaden mellan hel- och halvförsäkring är momentet som kallas vagnskada, det vill säga ersättning om du exempelvis krockar, backar in i en stolpe eller om någon repar lacken. I en helförsäkring ingår:

 • Trafikskada – om du skadas i trafiken.
 • Allrisk – oturs- eller drulleförsäkring.
 • Brand – täcker skador som uppkommit genom brand, blixt eller explosion.
 • Glas – gäller skador på bilens rutor.
 • Maskin och elektronik – täcker skada på motor, växellåda och elektronik i din bil.
 • Rättsskydd – ersättning för juridisk hjälp och skadestånd vid tvister eller skattemål.
 • Stöld – skyddar bilen och bilens utrustning vid stöld.
 • Vägassistans – ett skydd om du blir stillastående på vägen med din bil.
 • Vagnskada – täcker skador på själva bilen, t ex kaross-, lack- och plåtskador

Vad täcker en halvförsäkring?

Innehållet i en halvförsäkring skiljer sig inte så mycket mellan olika försäkringsbolag, men en och annan detalj kan ändå vara olika. Den stora skillnaden mot helförsäkring är dock att vagnskada inte ingår. I en halvförsäkring ingår:

 • Trafikskada – om du skadas i trafiken.
 • Allrisk – oturs- eller drulleförsäkring.
 • Brand – täcker skador som uppkommit genom brand, blixt eller explosion.
 • Glas – gäller för skador på bilens rutor.
 • Maskin och elektronik – täcker skada på motor, växellåda och elektronik i din bil.
 • Rättsskydd – ersättning för juridisk hjälp och skadestånd vid tvister eller skattemål.
 • Stöld – skyddar bilen och bilens utrustning vid stöld.
 • Vägassistans – ett skydd om du blir stillastående på vägen med din bil.
 • Ingen vagnskada.

Vad kostar det att försäkra min bil?

Ditt personnummer