Sök på Svedea.se

Bilnycklar överlämnas till en väntande hand

Ersättningsbil – hyrbil medan din bil repareras

Nackdelen med att lämna in bilen på reparation är att man måste klara sig utan bil. Vilket kan vara nog så besvärligt – man har ju bilen av en anledning. Lösningen kallas ersättningsbil.

Vad menas med ersättningsbil?

Ersättningsbil är en hyrbil som du använder under tiden som din egen bil är på reparation. Beroende på vilken försäkring du har kan ersättningsbil, även kallad hyrbilsförsäkring, ingå i din försäkring. Hos oss på Svedea ingår hyrbilsförsäkringen när du tecknar XL till din hel- eller halvförsäkring.

Så fungerar ersättningsbil hos Svedea

I Svedeas försäkring ingår hyrbilsförsäkringen i en särskild tilläggsförsäkring som kallas XL. Den kommer som ett tillägg till den vanliga halvförsäkringen eller helförsäkringen.

Om du har tecknat XL ingår ersättningsbil upp till 65 dagar, och Svedea ersätter då 75 % av hyrbilskostnaden. Förutom hyrbil täcker XL även olycksfall och kostnader för krishantering efter en olycka.

Om du avstår från ersättningsbilen

Väljer du att avstå från hyrbil under tiden som din bil repareras kan du ofta få ett kontant belopp i ersättning istället. Med vårt XL-tillägg får du 200 kronor per dag i kontantersättning för de dagar som du avstår från din ersättningsbil.

Vilken försäkring gäller för ersättningsbilen?

Ersättningsbilen som du hyr täcks av hyrfirmans försäkring. Men om olyckan skulle vara framme täcker Svedeas bilförsäkring XL dessutom en del av självrisken i hyrfirmans försäkring. Vid brand, stöld eller vagnskada på hyrbilen står Svedea XL för skillnaden mellan din självrisk och hyrbilfirmans självrisk. Exempel: Ligger din självrisk på 2 000 kronor och hyrbilfirmans självrisk på 5 000 ersätter Svedea 3 000 kr.

Har du en helförsäkring ersätter Svedea XL upp till 10 000 kronor, och upp till 3 000 kronor om du har en halvförsäkring.

Hur mycket kostar bilförsäkring?

Ange dina uppgifter nedan och börja räkna.

Ditt person-/org. nummer

Facebook

Instagram