Sök på Svedea.se

Skadad bil med bränt tak och spruckna fönster

Vad händer om bilen börjar brinna?

Vad gäller för skador som uppstår vid en bilbrand? Här berättar vi om det som kallas brandförsäkring och som är en del av bilförsäkringen.

Täcker försäkringen bilbrand?

I bilförsäkringen finns ett moment som kallas ”brand” och som handlar om skador som uppstår genom brand i eller omkring bilen. Hos Svedea och andra försäkringsbolag ingår brandförsäkringen som en del i halvförsäkringen. 

Man i bil

Se vad som ingår i vår halvförsäkring

Halvförsäkring

Vad ingår i brandförsäkringen?

Brandförsäkringen täcker skador som uppstår i samband med brand i bilen. Även brand utanför bilen täcks av brandförsäkringen, till exempel om det bryter ut en eldsvåda där bilen står parkerad.

Förutom öppen eld täcker brandförsäkringen även skador som har uppstått genom ett blixtnedslag, en explosion eller en kortslutning i elsystemet (kabelbrand).

Till skillnad från en del andra försäkringsbolag täcker Svedeas brandförsäkring dessutom skador som uppstår genom en anlagd brand, det vill säga om bilen är utbränd efter att någon helt enkelt har tänt eld på den.

Däremot täcker brandförsäkringen inte skador om branden uppstår i samband med en kollision eller en bildel som exploderar. Då är det vagnskadeförsäkringen respektive maskinförsäkringen som träder i kraft.

Brandförsäkring och självrisk

I Svedeas halvförsäkring är självrisken på brand alltid 2 000 kronor. Nedan kan du ange dina uppgifter och se vad vår bilförsäkring kostar dig.

Se ditt pris på bilförsäkring

Se vilken omfattning som passar dig bäst, ange dina uppgifter och börja räkna.

Ditt person-/org. nummer

Facebook

Instagram