Sök på Svedea.se

Bilar på besiktning

Besiktningsprotokoll

Ett besiktningsprotokoll är ett protokoll med resultatet du får efter varje utförd kontrollbesiktning. Besiktningsprotokollet är en offentlig handling som finns hos Transportstyrelsen, vilket betyder att vem som helst kan begära att få läsa det.

Vad innehåller ett besiktningsprotokoll? 

I ett besiktningsprotokoll finns information om allt som framkommit om fordonet under en besiktning. Det ger alltså en bild av vilket skick olika delar av bilen befinner sig i. Den enda information som krävs för att få ut en kopia på ett besiktningsprotokoll är ett registreringsnummer.  De punkter som protokollet och som bilprovningen kontrollerar är: 

Dessutom innehåller protokollet information som rör bilens miljö- och klimatpåverkan. 

Hur hittar man information från senaste besiktningsprotokoll? 

Du kan enkelt få information via Transportstyrelsens SMS-tjänst "Besiktningsuppgifter". I smset anger du "bes.registreringsnummer" och skickar det sedan till nummer 71 640. Inom kort får du ett svar ifrån Transportstyrelsen med information om det fordon du vill kontrollera. 

Hos en bilprovning kan du begära ut tidigare protokoll, dock kan det variera hur länge de sparar informationen. 

Måste man ha med sig sitt protokoll i bilen? 

Du behöver inte ha med dig besiktningsprotokoll till exempel inför nästa besiktning. All information finns redan hos besiktningsteknikern. 

Besiktningsprotokoll vid ägarbyte 

Vid ägarbyte krävs ingen särskild överlämning av ett besiktningsprotokoll eller underteckning av köpare och säljare. Protokollet är en offentlig handling och kan därför enkelt begäras ut av en spekulant så länge personen har registreringsnumret tillhands. 

Om protokollet innehåller en anmärkning 

Anmärkningar i protokollet måste åtgärdas och i många fall måste en ny besiktning utföras för att kontrollera detta. Under tiden är det viktigt att bilen inte används mer än nödvändigt innan felen är åtgärdade. Protokollet kan även ange “begynnande fel”, vilket betyder att det finns en brist men att den ännu inte är så allvarlig att den ger en anmärkning. 

När du tecknar bilförsäkring

En prisvärd bilförsäkring för vanliga bilar

Upptäck vår bilförsäkring

Facebook

Instagram