Sök på Svedea.se

Bild på en person som ATV med texten ATV-kollen 2022 - genomförd i januari

ATV-förarna tycker till om livet med fyrhjuling

Varje år genomför vi kundundersökningar inom våra olika produktområden. Nu har vi för andra gången vänt oss till våra ATV-kunder.

Under årens lopp har vi genomfört en mängd undersökningar inom våra olika produktområden. Syftet är att få en bild av hur våra kunder upplever livet till med exempel sin skoter, hund eller hoj. Det ger oss matnyttig information som hjälper oss att utveckla våra produkter, vässa vårt erbjudande och förbättra vår service.

ATV-kollen 2022/2023 är den andra i ordningen och den skickades ut i slutet av december och fick 12 % svar. Här är några slutsatser vi kan dra.

En av fyra använder sin ATV vid jakt

På frågan om man använder sin ATV i samband med jakt svarar 23 % ja, vilket är ungefär som förra undersökningen år 2000 (26 %). Det ligger också i linje med flera av våra andra försäkringar med koppling till friluftsliv – till exempel jakthundsförsäkring, båtförsäkring för sportfiskare och snöskoterförsäkring.

Mer om ATV och jakt

9 av 10 tänker behålla sin ATV

Jämfört med förra undersökningen är det bara en marginell ökning, från 88 % till 89 %, som planerar att behålla nuvarande ATV på två års sikt. Höga siffror som skiljer sig från andra fordon som bil, mc och snöskoter.

Färre kör ATV utan hjälm

Vid förra undersökningen uppgav 18 % att de aldrig använde hjälm när de kör ATV. Den här siffran har nu sjunkit till 15 %, vilket innebär en sänkning med hela 17 %. En glädjande förbättring!

Mer om hur du kör säkert på din ATV

Fler har eftermonterat plogblad

På frågan om man har eftermonterad utrustning svarar 78 % ja i senaste undersökningen, en knapp ökning mot förra undersökningen (77 %). Däremot ser vi skillnader i typen av utrustning. Flak- eller timmervagn, hasplåt och skyddsbågar samt extravinschar har minskat. Det som ökat är plogblad, från 67 % till 71 %. (ATV-försäkringen gäller även för utrustning och tillbehör.)

Vältningsolycka största risken

På frågan vad man uppfattar som största riskerna med att köra ATV svarar hela 80 % vältning. Som tvåa på ”risklistan” kommer kollision med stenar, stubbar och liknande med 40 %. 

Stöldskydd, maskinskada och vagnskada mest värdesatt

På frågan vad man värdesätter mest i försäkringen delar tre moment i stort sett förstaplatsen. Skalan går från 1 (oviktigt) till 10 (mycket viktigt):

Vill du ta del av hela rapporten?

Är du sugen på att djupdyka i ATV-kollen så hittar du hela rapporten via länken nedan.

Rapport: ATV-kollen 2022

Om du representerar ATV-branschen eller media och vill återge delar ur rapporten går det utmärkt, men tänk på att ange källan.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:
Andreas Stormfjäll, affärsansvarig snöskoter & ATV
Mejla: andreas.stormfjall@svedea.se
Mobil: 070-382 85 45

Facebook

Instagram