Sök på Svedea.se

En person som kör ATV på en grusväg

Kör säkert på din ATV

För många av oss är en ATV både ett arbetsredskap och en väg ut i friheten. Oavsett hur du använder din är det saker man bör tänka på så varken du eller naturen blir skadad i onödan.

Under de senaste åren har ATV blivit en allt vanligare syn i Sverige. De är smidiga, tar sig lätt fram i terrängen och är relativt billiga i pris. Den ökade användningen har dock lett till fler tillbud och allvarliga olyckor. Därför är det bra att känna till hur man ska tänka för att köra säkrare på fyra hjul.

Håll hastigheten

Undvik att köra aggressivt eller provocerande och tänk alltid på hastigheten. En ATV har hög tyngdpunkt vilket ökar risken att välta ju snabbare du kör. 

Använd skydd

Att använda hjälm är ett lagkrav. Dessutom bör du ha kraftiga handskar, kängor och ryggskydd. 

Däcktryck

Många kör med lågt däcktryck då det ökar framkomligheten och minskar skador i skog och mark. Tänk bara på att ett lägre lufttryck gör fordonet instabilt när du ökar hastigheten.

Mer om hur du kan kontrollera däcken

Ingen alkohol

Det kan låta självklart, men kör aldrig med alkohol i kroppen. Konsekvenserna kan bli större än man tror.

Skråkörning

Här är det viktigt att lägga kroppsvikten uppåt backen och tyngden på den fot som är närmast toppen. Är det riktigt brant ska du placera bägge fötterna på fotsteget närmast toppen. Då får du bäst viktbalans och kan lättare hoppa av om fordonet välter. 

Köra brant uppför

Kör i skoterställning i uppförsbackar. Ha ena foten och tyngdpunkten på fotstödet och den andra foten på bakre lasthållaren. Luta dig framåt. Kör du så minskar risken för överstegring och du kan lättare hoppa av om fordonet välter. Använd inte bakbromsen om ATV:n börjar rulla baklänges. Det kan få den att tippa baklänges. 

Köra brant nedför

I branta nerförsbackar ökar risken för att välta. Därför är det viktigt att kontrollera terrängen innan du kör ner. Kör så rakt som möjligt och luta kroppen så vikten kommer så långt bak som möjligt. Håll alltid en låg hastighet och var försiktig med frambromsen så maskinen inte välter. 

Glöm inte underhållet

Precis som för andra fordon finns serviceintervaller i instruktionsboken som ska följas för att garantin ska gälla, men att underhålla din ATV regelbundet minimerar framför allt onödiga stopp och accelererat slitage. Att strunta i underhållet kan bli en dyr historia.

Första hjälpen

Oturen är alltid framme när man minst anar det så ha gärna med första förband, brandsläckare och även en miljömatta om du tvingas att tanka ute.

Där ska du undvika att köra

Allemansrätten innebär som bekant att man kan gå, cykla, åka skidor eller rida var man vill i naturen, men det gäller inte motordrivna fordon som kör i terräng. Därför är det viktigt att vara medveten hur och var man får köra på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Våtmarker är mycket känsliga områden och de som kör där skapar lätt djupa spår i naturen. Spåren blir till diken som i värsta fall kan torrlägga våtmarken som då inte kan vilket kan återställas. I allt vatten finns också ett känsligt djurliv och även skyddade arter. Du bör alltså undvika helt att köra i vattendrag som till exempel bäckar och vadställen. Till sist finns det ingen anledning att ifrågasätta förbud mot körning genom odlad mark eller i terräng. De finns där för att skydda allt från grödor till djur och natur.

Facebook

Instagram