ATV-förarna tycker till om livet med fyrhjuling

Varje år genomför vi kundundersökningar inom våra olika produktområden. För första gången har vi nu vänt oss till våra ATV-kunder.

Under årens lopp har vi genomfört en mängd undersökningar inom våra produktområden. Syftet är att få en bild av hur våra kunder upplever livet till med exempel sin skoter, hund eller hoj. Det ger oss matnyttig information som hjälper oss att utveckla våra produkter, vässa vårt erbjudande och förbättra vår service.

ATV-kollen 2020

Nu har turen kommit till våra ATV-kunder. Här nedan redovisar vi några av de mest intressanta svaren av den undersökning vi genomförde under hösten. Att hela 29 % svarade visar hur engagerade kunder Svedea har!

Vad använder du din ATV till?

Det är tydligt att ATV:n i första hand är ett nyttofordon. Knappt 7 % använder den enbart för rekreation och nöje.

Använder du din ATV som nyttofordon samband med jakt?

Ja, svarar så många som en av fyra (26 %). Det ligger i linje med flera av våra andra försäkringar med koppling till friluftsliv som t.ex. jakthundsförsäkring, båtförsäkring för sportfiskare och snöskoterförsäkring. 

Tänker du köpa ny ATV eller behålla den på två års sikt?

Nästan nio av tio (88 %) kommer att behålla nuvarande fordon. Det är en ovanligt hög siffra som skiljer sig från andra fordon som bil, mc och snöskoter.

Använder du hjälm när du kör ATV?

Här svarar 38 % alltid, 44 % ibland och 18 % uppger att de aldrig använder hjälm.

Har din ATV eftermonterad utrustning eller tillbehör?

Ja, svarar 77 %. Som Svedeakund kan du känna dig trygg, eftersom försäkringen omfattar ersättning för utrustning och tillbehör.

Vilken typ av eftermonterad utrustning eller tillbehör har du?

De fem mest kryssade alternativen är:

  1. plogblad (66 %)
  2. packlåda/redskapshållare (63 %)
  3. hasplåt/skyddsbågar (56 %)
  4. flak-/timmervagn (52 %)
  5. extravinschar (51 %)

Varför valde du Svedea?

Den här frågan tar vi med för att vi känner oss lite stolta över att så många svarade gott rykte. Allra viktigast var "Priset" (55 %), men sen kom "Svedea har gott rykte" (38 %) följt av "Jag har andra försäkringar hos Svedea" (35 %).

Vill du veta mer?

Före årsskiftet kommer vi att publicera hela rapporten, för dig som vill djupdyka i svaren.