Vattenskoterförarna tycker till om säker körning

Du har säkert sett och hört i media om tillbud med vattenskoter. Men kör förarna så omdömeslöst eller följer de reglerna? Så här tycker vattenskoterförarna själva.

I början av sommaren 2020 skickade vi ut en liten enkät till våra vattenskoterkunder och fick 350 svar. Efter alla skriverier och nyhetsinslag på tv tyckte vi att det kunde vara intressant att höra vad förarna själva tycker. Här nedan kan du ta del av resultatet.

1. Somliga politiker vill införa krav på förarbevis för vattenskoter. Vad tycker du om det?


Hela 55,7 % tycker att förslaget om förarbevis för vattenskoter är bra och bara 30,9 % tycker det är dåligt.


2. Känner du till vilka lagar och regler som gäller för vattenskoterkörning?


Andelen som tycker sig känna till vilka regler som gäller för vattenskoterkörning är över 90 %.  


3. Anser du att du själv följer lagar och regler och kör med gott omdöme?


Inte så oväntat anser nästan samtliga tillfrågade att de följer reglerna och kör med gott omdöme.


4. Tycker du att andra vattenskoteråkare följer lagar och regler och kör med gott omdöme?


Däremot är man betydligt mer skeptisk till hur andra kör – bara 38,3 % kör lika bra som man själv.


5. Hur ställer du dig till att införa förbudszoner kring t.ex. badplatser för att minska vårdslös körning och risken för olyckor?


Två av tre ställer sig positiva till att införa förbudszoner och bara en av tio tycker att det är mycket dåligt.


6. Vilket sätt tror du är det bästa för att komma tillrätta med vårdslös vattenskoterkörning?


Förarbevis och högre åldersgräns är de två åtgärder de flesta skoteråkarna tror är bäst, följt av bättre tillsyn från polisen och mer information. Bland övriga förslag finns bland annat att förbjuda uthyrning, att strypa motoreffekten under en provkörningsperiod samt krav på bilkörkort som dras in vid regelöverträdelse.


Här kan du läsa vad vi anser är säker vattenskoterkörning.