Sportfiskarnas båtförsäkring

Här visas ReviewScore från Yotpo

search
Sök båtmodell
Personnummer
arrow_forwardOrdinarie båtförsäkring

Skadedrabbade ger oss toppbetyg

Med passion för fiske i 100 år

Rabatt om du skyddar din båt


Försäkring för dig som är medlem i Sportfiskarna

För oss som älskar att fiska gör Sportfiskarna storverk och vi är stolta över att få erbjuda dig som är medlem en riktigt bra båtförsäkring, speciellt anpassad för sportfiske.

Nöjdast kunder fem år i rad

För oss finns inget viktigare än nöjdare kunder. Därför arbetar vi varje dag för att kunna erbjuda dig branschledande kundservice och snabb skadereglering. Och vi är på rätt väg! För femte året i rad har Svenskt Kvalitetsindex utnämnt oss till bolaget med Sveriges nöjdaste fordonsförsäkringskunder. Men, det är inte målet. Bara början!

Det här får du med försäkringen

Fiska året runt

Gillar du vinterfiske? Då kommer du att uppskatta att försäkringen gäller året runt i sjön, utan förhöjd självrisk vid sjöskada.

Utökat skydd för din fiskeutrustning

Med Sportfiskarnas båtförsäkring får du bland annat bättre skydd för din fiskeutrustning. Försäkringen täcker nämligen fast monterad utrustning som trollingrigg eller spöhållare och dessutom täcker den lös utrustning som spön, drag och kläder upp till 30 000 kr när du inte ligger i hemmahamnen.

Trailerförsäkring ingår

Lägg till din trailer till försäkringen så är den försäkrad upp till 30 000 kronor.


Du stöttar Sportfiskarna

Första året går 5 % av premien direkt tillbaka till Sportfiskarnas verksamhet.

Något gick fel.
Object reference not set to an instance of an object. at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.GetPropertyValue[T](IPublishedContent content, String alias, Boolean recurse, Boolean withDefaultValue, T defaultValue) at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.GetPropertyValue[T](IPublishedContent content, String alias) at ASP._Page_Views_Partials_Components_componentOmfattningstabell_cshtml.<>c.<Execute>b__3_1(IPublishedContent i) in E:\inetpub\wwwroot\www1.svedea.se\Views\Partials\Components\componentOmfattningstabell.cshtml:line 10 at System.Linq.Enumerable.WhereSelectArrayIterator`2.MoveNext() at System.Linq.Buffer`1..ctor(IEnumerable`1 source) at System.Linq.OrderedEnumerable`1.<GetEnumerator>d__1.MoveNext() at System.Linq.Enumerable.<SelectManyIterator>d__17`2.MoveNext() at System.Linq.Enumerable.<DistinctIterator>d__64`1.MoveNext() at System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection) at System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source) at ASP._Page_Views_Partials_Components_componentOmfattningstabell_cshtml.Execute() in E:\inetpub\wwwroot\www1.svedea.se\Views\Partials\Components\componentOmfattningstabell.cshtml:line 24 at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy() at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy() at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage) at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData) at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview) at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in E:\inetpub\wwwroot\www1.svedea.se\app_plugins\doctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28 at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy() at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy() at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage) at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData) at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in E:\inetpub\wwwroot\www1.svedea.se\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 22

Vanliga frågor och svar

Ja, alla våra båtförsäkringar gäller året runt. Men under perioden 1 november till 31 mars är det dubbel självrisk för stöld av utombordsmotor som sitter kvar på båt som förvaras på land. Däremot tillämpas ingen dubbel självrisk för sjöskador.

Försäkringen gäller året om men för att kunna få ersättning för skador orsakade av till exempel is, frost och snö på båt som ligger i sjön på vintern måste följande förutsättningar uppfyllas.

 • Om båten förvaras i sjön när det finns risk för frysning ska båten ligga i isfri hamn och vara uppvärmd över fryspunkten.
 • Landströmsförsörjningen ska vara försedd med aktiverat avbrottslarm.
 • Vid larm ska båten omedelbart ses till och felet åtgärdas.

Under perioden 1 november till och med 31 mars är det dubbel självrisk för stöld av utombordsmotor som sitter kvar på båt som förvaras på land. Däremot tillämpas ingen dubbel självrisk för sjöskador.

Våra båtförsäkringar gäller i Sverige, Danmark, Finland och i respektive länders territorialvatten. Den gäller dessutom inom Norges fastland och dess territorialvatten, i Östersjön med angränsande hamnar, vikar och hav samt i Skagerack och Kattegatt öster om en linje mellan Hanstholm-Lindesnes. Vill du köra din båt i Nordsjön eller Medelhavet läs mer om våra tilläggsförsäkringar.

Ja, försäkringen gäller även för elmotor förutsatt att den specificerats i försäkringen. Elmotor som inte tas med ska låsas med låsutrustning av lägst klass 2.

Försäkringen täcker motor samt eventuell elmotor. Dessa behöver vara angivna i försäkringen för att omfattas.

 • Fast monterad utrustning, exempelvis plotter, ekolod och stereo.
 • Verktyg, reservdelar, kikare och liknande utrustning. Detta ersätts endast om värdet av sakerna är inkluderade i båtens försäkringsvärde och står i rimlig proportion till båtens storlek och värde.
Personlig lösegendom, det vill säga de personliga saker du har ombord. Detta ersätts upp till ditt särskilda försäkringsbelopp för personlig lösegendom.

Stöttnings- och täckningsutrustning samt oregistrerad båtvagn. Detta ersätts endast vid brandskada och med max 10 000 kronor.

Försäkringen lämnar ersättning upp till 30 000 kronor för vagn-, stöld- och brandskada på din trailer. Försäkringen gäller för registrerad trailer, eller fabrikstillverkad trailer med serienummer. Trailern behöver vara angiven i försäkringen för att vara omfattad av försäkringen. Trailer med ett värde som överstiger 30 000 kronor kan försäkras mot en tilläggspremie.

Hos oss kan du betala med e-faktura eller pappersfaktura. Väljer du e-faktura kan du betala per helår, halvår eller månad. För halvårsbetalning måste årskostnaden överstiga 1 000 kr och för månadsbetalning måste årskostnaden överstiga 1 500 kr. Väljer du pappersfaktura kan du betala per helår eller halvår. För halvårsbetalning måste årskostnaden överstiga 1 000 kr.

Det tillkommer ett tillägg på 3 % av årskostnaden om du väljer att betala halvårsvis och 5 % om du väljer månadsbetalning. För pappersfaktura tillkommer en faktureringsavgift på 45 kr.

Observera att premien är säsongsvarierad. Det innebär att den större delen av årspremien är beräknad för sommarhalvåret och den lägre delen för vinterhalvåret. Om du delar upp din betalning kommer därför beloppet på fakturorna att variera, men årspremien är densamma.

Vår premie är säsongsvarierad vilket innebär att man betalar mer på sommaren jämfört med på vintern. Anledningen till detta är att vi räknar med att en båt används främst på sommarhalvåret och risken för skador är därmed större under den perioden.

Ja, du kan hyra ut din båt om du köper en tilläggsförsäkring för detta. Försäkringen gäller då oavsett om du hyr ut båten via uthyrningsföretag eller privat. Tillägget för att hyra ut båten är 20 % av årspremien per vecka, det vill säga att om du betalar 4 000 kronor per år för din försäkring så kostar det 800 kronor per vecka som du vill hyra ut båten. Vill du hyra ut din båt i 5 veckor eller mer dubbleras din årspremie.

Efter varje skadefritt år avsätts 10 % av din självrisk för sjöskador till ett självriskkonto. Om du får en skada som överstiger din självrisk kan du använda pengarna på självriskkontot för att betala en del av eller hela självrisken. Som mest kan du spara ihop till den självrisk för sjöskador som du har valt och som står i ditt försäkringsbrev.

Vi ger rabatt för kustskepparexamen och högre utbildningar, eftersom dessa alltid innefattar praktiska utbildningsmoment till sjöss. 

 • Klass 3 låsning: 8 %
 • Söksystem*: 10 %
 • Securmark stöldmärkning, motor: 5 %
 • Securmark stöldmärkning, båt: 3 %
 • Båtlift: 10 %
 • Kustskepparexamen eller högre: 5 %
 • Medlem i SBU-ansluten båtklubb: 5 %
Maximal rabatt är 20 %.
 • Vinterförvaring inlåst: 15 %
Maximal rabatt är 35 % (vinterförvaring inlåst 15 % + 20 % för övriga rabatter).

* För godkända söksystem, se lista.
 • Klass 3 låsning: 8 %
 • Söksystem*: 10 %
 • Securmark stöldmärkning, motor: 5 %
 • Securmark stöldmärkning, båt: 3 %
 • Båtlift: 10 %
 • Kustskepparexamen eller högre: 5 %
 • Medlem i SBU-ansluten båtklubb: 5 %
Maximal rabatt är 20 %.

* För godkända söksystem, se lista.

För att du ska kunna få rabatt måste utombordsmotorn eller hela ekipaget förvaras i låst lokal som endast du eller din familj har nyckel till. Alternativt kan du lämna in motorn/ekipaget till en handlare och då gäller att endast handlaren får ha nyckel till den lokal där båtarna förvaras.

För båt som normalt förvaras på trailer ska motorn/ekipaget förvaras inlåst minst under den tid som det ligger is i din hemort. Förvaringen måste dock vara minst 2 månader för att du ska kunna få rabatt. Om båten förvaras inlåst slipper du också dubbel självrisk under vinterperioden.

Rabatten är 15 % och totalt kan du få max 35 % rabatt på din försäkring.

Om du får en skada gör du en skadeanmälan här på webben eller skriver ut en skadeblankett som du fyller i och skickar in till oss - läs mer på sidan Anmäl skada. Behöver du hjälp eller vill ha råd är du välkommen att kontakta oss på 0771-160 190. Om din båt behöver repareras lämnar du båten på ett varv och ber dem lämna kostnadsförslag till oss. När båten är reparerad hämtar du ut den och betalar då din självrisk och andra eventuella avdrag till varvet som sedan fakturerar resterande kostnad till oss. Det är alltid du som ägare till båten som är beställare av arbetet och eventuella reklamationer av arbetet gör du till varvet.

Du behöver betala en självrisk vid skada. Hur stor självrisken är ser du på ditt försäkringsbrev eller i försäkringsvillkoren och den kan variera beroende på vilken typ av skada du råkar ut för. Du kan också behöva betala eventuella åldersavdrag och aktsamhetsavdrag.

Ja, det finns undantag i försäkringen när den inte lämnar någon ersättning. Du kan läsa mer om undantagen i villkorssammanfattningen eller i de fullständiga villkoren.

Ja, ersättningen kan minskas med 25–100 % om du inte har följt de aktsamhetskrav som finns. Det finns också skador som kan innebära dubbel självrisk för dig, se punkterna 3.1.4 och 3.3.5 i villkoret.

Vid en skada värderar vi båten efter det marknadsvärde som gällde omedelbart före att skadan inträffade med hänsyn taget till ålder, skick och utrustning. Tänk på att det är båtens marknadsvärde som du kan få ersättning för vid en totalskada även om försäkringsvärdet skulle vara högre.

Vi värderar din förstörda/stulna utrustning utifrån ålder. Du hittar en tabell över detta i vårt villkor, under punkt 8.2.2. Tabellen är ett schabloniserat sätt att bestämma marknadsvärdet av begagnad utrustning och avgöra vilken ersättning du har rätt att få. Vid allriskskada värderas personlig lösegendom enligt tabell under punkt 6.4.4.

Nej, du väljer din självrisk för sjöskada och den kan vara upp till 100 000 kronor, men självrisken för brand och stöld blir aldrig högre än 5 000 kronor. 

Mina sidor är en tjänst för dig som är kund hos Svedea. Där får du en sammanställning av dina försäkringar hos oss.

På Mina sidor kan du:

 • Ladda ner försäkringsbrev och villkor
 • Se betalningssätt och årskostnad för din försäkring
 • Se din huvudförfallodag
 • Uppdatera dina kontaktuppgifter och eventuellt konto för återbetalningar

Du loggar in på Mina sidor genom att klicka på logga in uppe i högra hörnet på sidan eller genom att gå direkt till app.svedea.se/mina-sidor. För att kunna logga in behöver du ha ett Mobilt BankID. 

Har du inte Mobilt BankID? Här kan du läsa om hur du kommer igång.

Våra försäkringsvillkor

I förköpsinformationen och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.

Behöver du hjälp?

Ring oss på 0771 160 190