Rättsskyddsförsäkring

En rättsskyddsförsäkring är till för att skydda bilägaren mot höga kostnader för advokat- och domstolskostnader. Detta kan gälla allt från tvister som rör köp eller försäljning av en bil till allvarliga trafikmål. Rättsskydd ingår normalt sett i bilens halv- eller helförsäkring.

Rättsskyddet är alltså till för att öka bilägarens ekonomiska trygghet, eftersom rättsfall som rör till exempel vårdslöshet i trafik eller vållande till sak- eller personskada kan vara kostbara.

Rättskyddsförsäkringen täcker däremot inte tvister på mindre än ett halvt basbelopp (år 2021 är basbeloppet 47 600 kr). Här finns dock ett undantag som gör att rättsskyddet ibland ändå gäller vid mindre tvister, om de är gentemot det egna försäkringsbolaget.

Försäkringen täcker inte heller egna utgifter, egna resor, eget arbete eller kostnader som uppstår på grund av att man byter juridiskt ombud. Taket för rättsliga kostnader som försäkringen täcker ligger ofta mellan 100 000 och 200 000 kr. Självrisken är normalt sett 20 procent.