Fordonsskatt

Fordonsskatt är en avgift man betalar till staten genom Transportstyrelsen. Den är obligatorisk för alla fordon (som inte är avställda eller bara tillfälligt registrerade) och har tagits ut sedan år 1922.

Skatten är oberoende av hur mycket man använder sitt fordon. Det spelar alltså ingen roll om man har en bil som används varje dag, eller en motorcykel som bara används någon gång då och då. Det är personen som står som ägare till fordonet som är ansvarig för att fordonsskatten betalas. Betalar du inte så får fordonet inte användas i trafiken och då kan polisen beslagta fordonets registreringsskyltar.

Fordonsskatten beräknas per kalendermånad, vilket kan vara viktigt att komma ihåg när man registrerar, köper eller säljer sin bil. (Speciella villkor kan gälla för fordon med hög fordonsskatt, som varit avställda en viss tid. Mer information om detta finns hos Transportstyrelsen och Skatteverket.)

Om Fordonsskatten är lägre än 3.600 kr betalas den en gång per år. Är den högre delas betalningen upp på tre gånger per år.

Fordonsskatt tas ut för:

 • Personbilar
 • Lastbilar
 • Bussar
 • Motorcyklar
 • Traktorer
 • Motorredskap
 • Tyngre släpvagnar
 • Tunga terrängvagnar

  Undantagna från fordonsskatt är till exempel:

 • motorcyklar som är 30 år gamla eller äldre personbilar
 • lastbilar och bussar som är 30 år eller äldre och inte används i yrkesmässig trafik
 • släpvagnar med en totalvikt på högst 750 kg
 • traktorer i skatteklass II.

Nytillverkade bilar som tas i trafik efter 1 juli 2018 kommer att premieras med en bonus eller beläggas med högre skatt utifrån hur miljövänliga de är. Detta gäller, inledningsvis, under tre år från detta datum. För att få ta del av bonusen får fordonet släppa ut högst 60 gram koldioxid per kilometer eller kunna drivas med annat gasbränsle än gasol. Den förhöjda fordonsskatten (Malus) kommer att drabba nya bilar som släpper ut över 95 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning. Efter de tre åren med Bonus/Malus är fordonsskatten tänkt att gå tillbaka till dagens nivå, det vill säga 22 kr/gram koldioxid över en gräns på 111 gram/km.

Bilar som var i trafik redan innan 1 juli 2018 får som tidigare sin fordonsskatt bestämd beroende på bland annat drivmedel, koldioxidutsläpp, fordonsslag och skattevikt.

Dieselbilar betalar dock alltid extra skatt på 13,52 kr/gram koldioxid. De får också ett miljötillägg på 250 kr/månad.