Sök på Svedea.se

Bil kör på landsväg omgiven av gröna träd under solnedgång

Fordonsskatt

Fordonsskatt är den avgift man betalar till staten genom Transportstyrelsen. Den är obligatorisk för alla fordon som inte är avställda eller bara tillfälligt registrerade och har tagits ut sedan år 1922.

Fordonsskatt är en obligatorisk skatt som ska betalas av fordonsinnehavare som har sitt fordon registrerat i trafik. Sedan 1922 har Sverige tagit ut en årlig fordonsskatt. 

Skatten är oberoende av hur mycket man använder sitt fordon. Det spelar alltså ingen roll om man har en bil som används varje dag, eller en motorcykel som bara används någon gång då och då. 

Det är personen som står som ägare till fordonet som är ansvarig för att fordonsskatten betalas. Betalar du inte får fordonet inte användas i trafiken och då kan polisen beslagta fordonets registreringsskyltar. 

Fordonsskatt tas ut för: 

Undantagna från fordonsskatt är till exempel: 

Hur ofta betalar man fordonsskatt? 

Fordonsskatten beräknas per kalendermånad, vilket kan vara viktigt att komma ihåg när man registrerar, köper eller säljer sin bil. Speciella villkor kan gälla för fordon med hög fordonsskatt, som varit avställda en viss tid. Mer information om detta finns hos Transportstyrelsen och Skatteverket

Om fordonsskatten är lägre än 3 600 kr betalas den en gång per år. Är den högre delas betalningen upp på tre gånger per år. 

Säljer du din bil samma månad som skatten ska betalas så är det ditt, det vill säga säljarens, ansvar att skatten betalas. 

Köper du en begagnad bil så är det viktigt att du tar redan på skattemånad i samband med försäljningen, så att du inte köper en bil som gamla ägaren har struntat i att betala fordonskatt på. 

Sker ett ägarbyte samma månad som fordonsskatten ska betalas så innebär det inte att den nya ägaren är skyldig att betala skatten. Detta gäller även vid ägarbyten som sker före det datum som skatten ska vara betald. 

Malus - Förhöjd fordonsskatt 

Malus är ett system som används för att beräkna fordonsskatt i vissa länder, inklusive Sverige. Det är utformat för att uppmuntra användandet av miljövänligare fordon genom att beskatta bilar utifrån hur mycket koldioxid de släpper ut. I praktiken innebär det att ju mer koldioxid fordonet släpper ut per kilometer, desto högre blir skatten för den bilen. 

Den förhöjda fordonsskatten drabbar nya bilar som släpper ut över 95 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning. Efter de tre åren med Bonus/Malus är fordonsskatten tänkt att gå tillbaka till dagens nivå, det vill säga 22 kr/gram koldioxid över en gräns på 111 gram/km. 

Kom ihåg!

Numera kostar det ungefär lika mycket att äga och köra en miljöbil som en bensin- eller dieseldriven bil, och regeringen anser att det inte längre finns några skäl till att betala ut miljöbonus. 

Därför stoppade regeringen bonusen för miljöbilar i november 2022 vilket innebär att den som köper eller beställer en miljöbil efter den 8 november 2022 inte kommer att få någon miljöbonus. 

Hur räknar man ut fordonsskatt? 

Bilar som var i trafik redan innan 1 juli 2018 får som tidigare sin fordonsskatt bestämd beroende på bland annat drivmedel, koldioxidutsläpp, fordonsslag och skattevikt. 

Dieselbilar betalar dock alltid extra skatt på 13,52 kr/gram koldioxid. De får också ett miljötillägg på 250 kr/månad. 

Du kan se hur mycket fordonsskatt som du ska betala hos Transportstyrelsen, antingen genom att använda deras tjänst Fordonsuppgifter, eller genom att logga in i deras app

Du kan du räkna ut din förhöjda fordonskatt (Malus) på Transportstyrelsens sida här

Facebook

Instagram