Besiktning/ Kontrollbesiktning

Kontrollbesiktning är en kontroll av att bilen är trafikvärdig, så att den inte utgör någon fara för föraren eller andra. Endast godkända besiktningsföretag får utföra kontrollbesiktningar.

Kontrollbesiktning ska utföras varje år för bilar som är fem år eller äldre. För nya bilar gäller att de ska besiktigas efter tre år, därefter efter två år och sedan årligen.

De problem som upptäcks måste åtgärdas. Är det större fel kan en ombesiktning krävas. I extrema fall kan även ett omedelbart körförbud utfärdas. Vid mindre fel räcker det som regel med att bilens ägare åläggs att rätta till dem inom en viss tid.

Några av de saker som kontrolleras:

• Exteriört: reflexer, backspeglar, lampor, motorutrymmet, varningstriangel.
• Interiört: lampor, ratten, dörrar, bilbälten, förarsätet, vindrutor
• Under fordonet: balkar, fästen, stommen, bromsarna, motorn, drivknutar, växellådan, kopplingen, drivaxlar, fram- och bakvagn, fjädring, däck, styrsystem, bromsledningar.
• Provkörning: kontroll av hastighetsmätare, bromsar, signalanordning, vindrutetorkare och vindrutespolare. Det rekommenderas att ägaren följer med under provkörningen.
• Bromsar: noggrann kontroll av bromsarna, att de fungerar lika bra på båda sidor, deras styrka, avstånd mellan bromspedal och golv samt kontroll av parkeringsbromsen.
• Miljökontroll: bensindrivna personbilar från 2002 samt dieseldrivna bilar från 2004 genomgår en “ombordsdiagnos”, vilket är en elektronisk miljökontroll (OBD-kontroll).