Sök på Svedea.se

Vi ser ett tidningsuppslag

Lär dig mer om maskinskadeförsäkring!

I sitt senaste numret påbörjade MC-folket en försäkringsskola och vår produktchef Stefan Karlsson har svarat på frågor om maskinskadeförsäkring.

Fråga: Vad är maskinskadeförsäkring, vad omfattar den och vad ingår inte?

Svar: Maskinskada gäller för plötslig och oförutsedd skada som direkt påverkar motorcykelns funktion. Du kan alltså få ersättning för maskinfel om din MC rasar inom en viss tid. En förutsättning är att du som ägare varit aktsam och inte vållat maskinskadan. Motorcykelns slitdelar som byts vid behov omfattas inte av försäkringen, t.ex. kedja, packboxar, glödlampor och liknande.

Delar som omfattas av maskinskadeförsäkringen är:

För att försäkringen ska gälla måste motorcykeln och service skötas och dokumenteras enligt tillverkarens rekommendationer. Motorcykeln ska inte ha modifierats eller trimmats. Rena slitagefel omfattas inte av maskinförsäkringen. I villkoren står vad som omfattas av maskinskadeförsäkringen och vilka krav som ställs på dig som ägare av hojen.

Villkoren för ditt försäkringsbolag kan variera, kontrollera därför alltid med ditt försäkringsbolag vad som gäller för just dig.

Facebook

Instagram