Sök på Svedea.se

Vi ser bakdelen på em svart motorcykel

Gäller mc-försäkringen vid provkörning?

Säljer du din motorcykel till en privat köpare vill spekulanten oftast provköra den innan affären går i lås. Men om motorcykeln stjäls eller skadas under provkörningen – vad omfattar din försäkring?

Gäller försäkringen om jag låter någon provköra min mc?

Motorcykelns stöldförsäkring gäller inte vid bedrägeri eller förskingring. Om du exempelvis låter spekulanten provköra med din motorcykel och hen inte återvänder kan du bli utan ersättning för stöld genom din mc-försäkring. Se därför till att vara väldigt restriktiv med provkörning!

Har du en helförsäkring med begränsad utlåning kan du kontakta oss för en särskild dispens så att en eventuell vagnskada täcks av din försäkring när någon provkör. Dispensen gäller i tre dagar och den som kör måste ha giltigt mc-kort. Ring oss på 0771-160 190 så hjälper vi dig.

Vad händer med försäkringen när jag säljer min mc?  

När ägarbytet har gått igenom får vi information om detta från Transportstyrelsen och vi avslutar då din försäkring. Har du en garageförsäkring måste du dock själv kontakta oss och säga upp försäkringen. När försäkringen är avslutad betalar vi tillbaka eventuell återstående del av din premie. Vill du ha pengarna insatta på ett konto kan du gå in på Mina sidor och kontrollera att rätt kontonummer är ifyllt eller kontakta oss och lämna ett kontonummer.

Det kan också vara bra att känna till att din egen mc-försäkring upphör direkt när ägarbytet sker. För att mc:n inte ska vara oförsäkrad måste därför den nya ägaren teckna en egen mc-försäkring som börjar gälla senast vid köptillfället.

Facebook

Instagram