Njurproblem hos din katt

Njurproblem (njursvikt) är tyvärr en relativt vanlig sjukdom hos äldre katter. Enligt statistik är ca 30 % av alla katter över 12 år drabbade. Katten kan drabbas av akut njursvikt eller kronisk njursvikt och vad skillnaden är tänkte vi förklara.

 

Njurarnas funktion

Njurarna är två bönformade organ med livsviktiga funktioner som ligger på var sin sida om ryggraden. Deras främsta funktion är att rena blodet, filtrera bort slaggprodukter och bilda urin men de reglerar även blodtrycket, producerar livsnödvändiga hormoner och stimulerar bildandet av röda blodkroppar. Njurarna består tillsammans av miljontals reningsfilter, så kallade nefroner. När blodet passerar genom nefronerna filtreras de skadliga slaggämnena ut från blodet och passerar vidare in i njuren för att bilda urin. Vid filtreringen av slaggprodukter från blodet och in i njuren filtreras även andra användbara näringsämnen och vatten ut. De skiljs senare från slaggprodukterna inne i njuren och tas åter upp i blodet och kroppen.

Akut njursvikt

Vid akut njursvikt slutar njurarna plötsligt att fungera. Det kan bero på flera orsaker. Bland annat kan det vara så att för lite blod passerat njurarnas filtrering vilket kan uppstå vid långvarig kräkning och diarré, då kroppen är uttorkad och blodtrycket sjunker. Det kan också uppstå då urinpassagen i njuren till blåsan blockerats av urinstenar. Det gör att njuren är för full av urin för att kunna fortsätta filtrera blodet. I de fall katten drabbats för kraftiga infektioner i njuren eller då katten fått i sig ett giftigt ämne förstörs njurarnas vävnad och filtreringsfunktion.

Kronisk njursvikt

Kronisk njursvikt tar, till skillnad från det akuta tillståndet, ofta flera år att utvecklas och beror ofta på att en sjukdom finns i en annan del av kroppen, vilket leder till produktion av ämnen som överbelastar njurens nefron och filtrering. Kronisk njursvikt kan även uppstå vid sjukdom i njurens egna vävnad. Vid kroniskt njursvikt bryts njuren långsamt ner och förstörs, men njurarnas friska delar kompenserar in i det längsta och katten visar därför initialt inga symtom på sjukdom. Som kattägare kan det därför vara svårt att märka något skillnad på kattens innan dess njurar blivit riktigt dåliga. Det krävs att en större del av njuren är nedbruten för att den inte längre ska kunna hantera den mängd slaggprodukter som passerar. Först då börjar katten visa att den inte mår bra. För att upptäcka tidiga njurproblem måste du därför ta katten på regelbundna hälsoundersökningar då katten är äldre och från omkring 7 till 8 års ålder. Det går tyvärr inte att bota eller vända en kronisk njursvikt, men med rätt behandling och foder kan fortskridningen hindras och katten leva ett bra liv i många år till.

Akut Njursvikt – symptom (ofta förekommer flera av symtomen)

  • Kräkning/illamående
  • Blod i urinen
  • Minskad urinmängd
  • Kraftigt trötthet
  • Vid akut njursvikt krävs omedelbar behandling på djursjukhus

Kronisk njursvikt – symptom

  • Aptiten minskar och katten kan bli mer matkräsen.
  • Viktminskning- minskad aptit kan göra att katten magrar. Det kan var svårt att upptäcka eftersom minskningen sker successivt och under en lång tid.
  • Katten dricker mer vatten/känner mer törst eftersom njurens funktion att återuppta vatten till blodet är nedsatt. Katten känner sig då mer törstig och dricker mer ofta.
  • Urinen blir utspädd och ökar i mängd. Det kan vara svårt att upptäcka om urinen är utspädd då många katter går i kattlådan eller utomhus. När urinen är utspädd blir den klart ljusare och endast i vissa fall svagt gulfärgad. Den ökade mängden vätska som blir kvar i njuren gör också att mer urin bildas. Det i sin tur gör att katten kissar mer och oftare.
  • Trötthet och illamående kan vara tecken på njursvikt eftersom fler av de skadliga slaggprodukterna stannar kvar i blodet och mindre av de viktiga näringsämnena återupptas.

Utredning och behandling av njurproblem

Misstänker veterinären ett problem med njurarna tas ett blodprov på katten för att mäta den mängd skadliga slaggämnen (Urea och Kreatinin) som blir kvar i blodet om de inte renas ut av njurarna. Ibland tas även ett urinprov för att se om katten har någon infektion och om det finns blod, kristaller eller proteiner i urinen. För att se vilken av njurarna och hur stor del av njuren som är skadad, behöver veterinären göra ett ultraljud. Ultraljudet kan också visa om det finns urinstenar som blockerar urinpassagen.

När njurarnas funktion är nedsatt ökar mängden kvarvarande slaggprodukter i blodet. Det skapar illamående hos katten då den får vad som vad som liknar förgiftningssymptom. Katten blir då illamående och mediciner som dämpar illamåendet kan användas (Andapsin). Njurarnas nedsatta förmåga att återuppta vatten till blodet och kroppen, gör också att katten kan bli uttorkad. Veterinären kan då behöva sätta in dropp för att stabilisera vätskenivån i kroppen. Den minskade blodmängden kompenseras naturligt av kroppen genom att höja blodtrycket. En katt med njursvikt får därför ofta högt blodtryck som kan behöva justeras med hjälp av en eller flera mediciner som sänker blodtrycket (Fortekor).

För att minska belastningen av slaggprodukter på den redan skadade njuren kommer katten att behöva äta specialkost under resten av sitt liv. Men det finns flera typer av dietfoder som är anpassade för detta. Det är viktigt att proteinhalterna och fosforhalterna i fodret är låga, då njuren inte längre kan filtrera bort dessa men även att saltmängden i fodret är lågt då salt ökar blodtrycket.

Dietfoder – anpassning

Vänj katten successivt med den nya maten genom att byta ut lite av den gamla och ersätt gradvis med den nya i små mängder. Övergången från den vanliga maten till den nya brukar ta ca 7-10 dagar. I början kanske katten inte vill äta, försök då att uppmuntra katten på olika sätt, t ex genom att värma och servera mjukmaten ljummen eller att leka med kulorna. Har katten varit illamående då njursjukdomen upptäcktes, kan det vara extra svårt att få igång aptiten. Då kan du även pröva med att lägga lite av den ljumma mjukmaten i munnen på katten för att den ska få smak på maten. Våtfodret/mjukmaten värmer du  i mikrovågsugnen ett par sekunder. Ljummen mat smakar och luktar ofta mer än kylskåpskall, vilket kan få katten att börja äta. Du kan också hälla på lite ljummet vatten på både mjukmaten/våtfodret och torrfodret/kulorna. Då doftar maten mer och katten får automatiskt i sig mer vätska. Ge katten flera små måltider per dag istället för en eller två större och uppmuntra katten att dricka mer vatten, t ex genom att ställa ut färskt vatten i fler vattenskålar runt om i bostaden.

Mer om kattförsäkring

Prata
med
oss!
Kontakta oss som du vill
Chatta med oss
Just nu är det ingen kötid
Ring oss
Just nu är det ingen kötid
Bli uppringd
Mejla oss
Vi svarar normalt inom en arbetsdag.
Varmt välkommen att ringa oss. Vi besvarar dina frågor om allt som rör försäkringar och mer därtill.
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.
Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi dig nästkommande vardag
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.