Sök på Svedea.se

Om din katt drabbas av salmonella

Speciellt under vintermånaderna kan katter drabbas av salmonella, ofta via småfåglar. Sjukdomen är smittsam och kan sprida sig till även till människor, så hygienen är väldigt viktig. Här följer tips och råd vilka symtom du ska vara uppmärksam på och vad du bör göra om din katt drabbas.

Salmonella hos utekatter är ett relativt nytt fenomen och det första fallet upptäcktes så sent som vintern 1999. Sedan dess har antalet dokumenterade fall varierat stort, från ett fåtal per år till över tusen 2018. Även inledningen på 2019 uppvisade ett ovanligt stort antal.

Så här sprids smittan

Salmonella sprids vanligen via småfåglar och deras avföring, ofta i anslutning till fågelbord. Men även rått kött och gnagare kan utgöra smittorisk.

Symtom på salmonella

Vanliga symtom vid en salmonellainfektion hos katten är:

Ibland kan katten vara smittad utan att visa några symtom. Andra katter får bara lätta symtom som går över av sig själv. Men det händer också att katter blir så uttorkade och sjuka att de avlider. För att avgöra om katten är smittad görs en bakterieodling med hjälp av ett avföringsprov.

Tänk på hygienen

Om din katt är sjuk är hygienen extra viktig. Tvätta händerna ofta och alltid i samband med att du tar hand om kräkningar, diarréer, kattmat samt mat- och vattenskålar. Rengör kattlådan noggrant. Tänk på att inte låta katten komma i kontakt med ytor där livsmedel hanteras.

Ska katten hållas inne under vintermånaderna?

Det aktuella rådet från SVA är att låta katten vara ute eftersom risken att smittas och bli allvarligt sjuk är liten. Att hålla en utekatt instängd blir ett större problem. Om katten däremot visar symtom bör den hållas inne och under uppsikt. Så fort den är frisk kan den släppas ut för att förhindra att smittan sprids till andra i hushållet.

Osäker? Kontakta FirstVet

Tänk på att symtomen på salmonella även kan vara tecken på andra sjukdomar. Om du känner dig osäker hur du ska tolka eventuella symtom är FirstVet en bra första kontakt. Hos Svedea ingår veterinärvårdsbesök hos FirstVet i försäkringen. Via mobil, surfplatta eller dator kan de ge råd om du behöver uppsöka en veterinär eller ett djursjukhus.

Facebook

Instagram