Sök på Svedea.se

En katt ligger under en filt

Njurproblem hos din katt

Njurproblem, eller njursvikt, är tyvärr en ganska vanlig sjukdom hos äldre katter. Faktum är att ca 30 % av alla katter över 12 år är drabbade av akut njursvikt eller kronisk njursvikt. Vad skillnaden är mellan dessa tänkte vi förklara.

Njurarnas funktion

Njurarna är två bönformade organ med livsviktiga funktioner som ligger på var sin sida om ryggraden. Deras främsta funktion är att rena blodet, filtrera bort slaggprodukter och bilda urin men de styr även blodtrycket, producerar livsnödvändiga hormoner och stimulerar bildandet av röda blodkroppar. Njurarna består av miljontals reningsfilter, så kallade nefroner. När blodet passerar genom nefronerna filtreras de skadliga slaggämnena bort från blodet, passerar in i njuren och bildar urin. När slaggprodukter filtreras bort från blodet och in i njuren filtreras även andra användbara näringsämnen och vatten bort. De skiljs senare från slaggprodukterna inne i njuren och tas upp i blodet och kroppen igen.

Akut njursvikt

Vid akut njursvikt slutar njurarna plötsligt att fungera. Det kan bero på flera orsaker. Det vara så att för lite blod passerat njurarnas filtrering, vilket kan inträffa vid långvarig kräkning och diarré, om kroppen är uttorkad och blodtrycket sjunker. Det kan också uppstå om urinpassagen i njuren till blåsan blockerats av urinstenar. Det gör att njuren är för full av urin för att kunna fortsätta filtrera blodet. Om katten drabbats av kraftiga infektioner i njuren eller om den ätit något giftigt, förstörs njurarnas vävnad och filtreringsfunktion.

Kronisk njursvikt

Kronisk njursvikt tar ofta flera år att utvecklas och beror ofta på att en sjukdom finns i en annan del av kroppen. Den i sin tur orsakar produktion av ämnen som överbelastar njurens nefron och filtrering. Kronisk njursvikt kan även uppstå vid sjukdom i njurens egna vävnad. Vid kroniskt njursvikt bryts njuren långsamt ner och förstörs, men njurarnas friska delar kompenserar in i det längsta och katten visar därför initialt inga symtom på sjukdom. Som kattägare kan det därför vara svårt att märka någon skillnad på katten innan dess njurar blivit riktigt dåliga. Det krävs att en större del av njuren är nedbruten för att den inte längre ska kunna hantera den mängd slaggprodukter som passerar. Först då börjar katten visa att den inte mår bra. För att upptäcka tidiga njurproblem måste du därför ta katten på regelbundna hälsoundersökningar då katten är äldre och från omkring 7 till 8 års ålder. Det går tyvärr inte att bota eller vända en kronisk njursvikt, men med rätt behandling och foder kan fortskridningen hindras och katten leva ett bra liv i många år till.

Akut njursvikt – symptom (ofta förekommer flera av symtomen)

Kronisk njursvikt – symptom

Utredning och behandling av njurproblem

Misstänker veterinären ett njurproblem tas ett blodprov på katten för att mäta den mängd skadliga slaggämnen (Urea och Kreatinin) som blir kvar i blodet om de inte renas ut av njurarna. Ibland tas även ett urinprov för att se om katten har någon infektion och om det finns blod, kristaller eller proteiner i urinen. För att se vilken av njurarna och hur stor del av njuren som är skadad, behöver veterinären göra ett ultraljud, som också kan visa om det finns urinstenar som blockerar urinpassagen.

När njurarnas funktion är nedsatt ökar mängden slaggprodukter i blodet. Det göra katten illamående då den får något som liknar förgiftningssymptom. Katten kan då få mediciner som dämpar illamåendet (Andapsin). Njurarnas nedsatta förmåga att återuppta vatten till blodet och kroppen innebär också att katten kan bli uttorkad. Veterinären kan då behöva sätta dropp för att stabilisera vätskenivån. Den minskade blodmängden kompenseras naturligt av kroppen genom att höja blodtrycket. En katt med njursvikt får därför ofta högt blodtryck som kan behöva justeras med hjälp av mediciner som sänker blodtrycket.

För att minska belastningen av slaggprodukter på den redan skadade njuren, kommer katten behöva äta specialkost under resten av sitt liv. Men det finns flera typer av dietfoder som är anpassade för detta. Det är viktigt att proteinhalterna och fosforhalterna i fodret är låga, då njuren inte längre kan filtrera bort dessa men även att saltmängden i fodret är lågt då salt ökar blodtrycket.

Dietfoder – anpassning

Vänj katten med den nya maten över tid genom att byta ut lite av den gamla och ersätta med den nya i små mängder. Den här övergången brukar ta ca 7-10 dagar. I början kanske katten inte vill äta men försök då att uppmuntra katten på olika sätt genom att värma  och servera maten ljummen. Har katten varit illamående då njursjukdomen upptäcktes, kan det vara extra svårt att få igång aptiten. Då kan du pröva med att lägga lite av den ljumma mjukmaten i munnen på katten för att den ska få smaka. Våtfodret/mjukmaten värmer du  i mikrovågsugnen ett par sekunder. Ljummen mat smakar och luktar ofta mer, vilket kan få katten att börja äta. Du kan också hälla på lite ljummet vatten på både våtfodret- och torrfodret. Då doftar maten mer och katten får automatiskt i sig mer vätska. Ge katten flera små måltider per dag istället för en eller två större och uppmuntra katten att dricka mer vatten, t ex genom att ställa ut färskt vatten i fler vattenskålar runt om i bostaden.

Facebook

Instagram