Sök på Svedea.se

Grå katt ligger och vilar på vit säng med blicken vänd mot kameran.

FIP (felin infektiös peritonit) hos katt

En oro hos många kattägare är risken för att deras katt ska smittas av FIP. Det är en svårbehandlad sjukdom som påverkar katter i olika grad, men som i värsta fall kan vara dödlig.

Vad är FIP? 

FIP är en komplex virussjukdom hos katt som orsakas av en mutation av felint coronavirus (FCoV). Det finns två huvud­typer av sjukdomen: våt FIP och torr FIP hos katt. 

Viruset är vanligt bland katter. Det smittar framför allt genom att katten kommer i kontakt med avföring från en redan smittad katt. En del katter kan utveckla en muterad variant av det coronavirus som orsakar FIP. 

Sjukdomen finns i två huvudsakliga former: effusiv (våt) och icke-effusiv (torr). Inom respektive huvudtyp finns också undertyper, som exempelvis neurologisk FIP som på­verkar nervsystemet eller okulär FIP som påverkar ögonen. 

Våt form av FIP kännetecknas av en ansamling av vätska i kroppshålor som buken eller bröstkorgen, medan torr form av FIP involverar inflammation och granulom­bildning i olika organ. Granulom är en svullnad eller knöl och när det bildas vid FIP kommer katten att få flertal knölar i kroppen som påminner om tumörknölar.

Båda formerna är resultatet av en immun­reaktion som orsakats av virusets mutation och kan leda till omfattande organskador beroende på var viruset sätter sig. 

Katten smittas med kattens eget corona­virus och kan därefter utveckla sjukdomen FIP. Kattens coronavirus är inte samma coronavirus som det som ger Covid 19 hos människa. Det är när coronaviruset muteras som någon form av FIP utvecklas. Att ha haft FIP ger inget skydd för att få sjuk­domen igen utan en katt kan drabbas av FIP flera gånger. 

Symtom på FIP 

Beroende på vilken typ av FIP som en katt har drabbats av skiljer sig symptomen åt. Sjukdomen drabbar ofta väldigt unga eller väldigt gamla katter och den kan sätta sig på olika organ. Symtomen kan se olika ut beroende på vilket organ som blivit drabbat. 

De flesta katter smittas av en mildare variant av FIP och får inga eller lindriga, övergående symtom som till exempel diarré. Det finns också fall där katter kan visa symtom på en kombination av både våt och torr FIP, vilket gör diagnosen mer komplicerad. 

Symtom vid våt FIP 

Vid våt FIP sker en ansamling av proteinrik vätska i olika kroppshålor. Katten kan få vätskeansamlingar i buken, bli rund om magen och få ett ökat bukomfång samtidigt som den är väldigt mager. 

Katten kan även få vätskeansamlingar i lungorna och får då svårt att andas och kan få hjärtpåverkan. 

Vanliga symtom vid våt FIP innefattar bland annat:  

Symtom vid torr FIP 

Den torra varianten av FIP kan sätta sig på organ så som tarm, hjärna och ögon. 

Vid så kallad torr FIP ses ofta: 

Diagnos 

Det är svårt att ställa diagnosen FIP, ofta blir det en så kallad sannolikhetsdiagnos. 

Veterinären väger samman symtom, sjuk­domshistoria, om katten är positiv för viruset på prov, men även genom att utesluta andra diagnoser, ta biopsier och undersöka eventuell vätska som ansamlats. 

Blodprover på katten kan visa om det finns några antikroppar mot felint coronavirus, men det visar inte vilken form av FIP katten är eller har varit smittad av. 

Katt Kastrering Av Katt 980X590

Fullförsäkrad, oavsett veterinärvårdsbelopp

Upptäck vår kattförsäkring

Hur smittar FIP? 

Viruset är mycket smittsamt och motstånds­kraftigt. Det kan överleva flera veckor i katternas omgivning och kan föras vidare om en katt kommer i kontakt med avföring från en infekterad katt. 

I en grupp med många katter som lever ihop kan smittan leva vidare i flera år. Det beror på att katter som är kroniska smittbärare, men utan symtom, utsöndrar viruset hela livet. 

Det är framför allt unga katter under två år som utvecklar FIP. Ju fler katter som vistas i ett hem eller i en grupp med katter, desto större är risken för smitta. Katter som lever ensamma och vistas ute smittas sällan. Sjukdomen är också vanligt förekommande bland gamla katter. 

Hur benägen en katt är att smittas av viruset är delvis ärftligt. En katt som är genetiskt känslig för FIP har dubbelt så stor risk att utveckla sjukdomen. 

Kan människor bli smittade av FIP? 

Människor kan inte bli smittade av FIP utan viruset sprider sig bara hos katter.

Förebyggande och hantering 

Det finns några faktorer som påverkar om en katt löper större risk för att utveckla FIP. 

En katt vars föräldrar som har eller har haft större känslighet mot viruset kan ärva den känsligheten. 

Att begränsa antalet katter i hemmet kan minska risken för spridning av viruset. Viruset är nämligen vanligt i miljöer med många katter, som katthem och flerkatts­hem. För att försöka förebygga FIP hos katter som lever i grupper kan man hålla katterna separerade i grupper om max fyra individer. 

Smittorisken beror också på vilket smittryck katten utsätts för. Om katten lever med många katter som bär på viruset ökar risken för att den blir smittad. Om en katt i hus­hållet drabbas av FIP bör du därför hålla den isolerad från andra katter för att minimera risken för spridning av viruset. 

Det är också viktigt att vara noga med hygienen i kattlådor, mat- och vattenskålar samt sovplatser. 

Behandling 

Det kan vara svårt att behandla FIP och risken för återfall är hög. 

Det finns antiviral behandling mot sjuk­domen, men den är inte registrerad i Sverige och en licens måste utfärdas till varje enskild individ. 

Den vanligaste behandlingen går i stället ut på att försöka behandla och mildra kattens symtom och på så vis hjälpa katten att överleva. Det kallas för understödjande behandling. 

Som kattägare kan du försöka förebygga att katten drabbas av viruset och FIP så gott det går. Håll god hygien och undvik smittade katter. Det är dock viktigt att komma ihåg att många faktorer, inklusive genetiska och miljömässiga, spelar in. Om du misstänker att din katt har drabbats bör du söka vård hos veterinär. 

 

Ylva Trygger
Legitimerad veterinär

Ylva Trygger är en legitimerad veterinär sedan 1998 med fokus på hundar och katter. Hon har omfattande erfarenhet från att ha arbetat på både små kliniker och stora djursjukhus. Hon utbildar, föreläser, skriver böcker och arbetar som veterinärmedicinsk konsult åt såväl offentliga som privata verksamheter.

Facebook

Instagram