Sök på Svedea.se

Veterinärvårdsförsäkring för hund

Med vår veterinärvårdsförsäkring har du ett bra skydd för din hund om den skadas eller blir sjuk. Försäkringen är till för alla hundar, oavsett ålder, användningsområde och ras och du väljer själv försäkringsbelopp och självrisker.

Samma veterinärvårdsbelopp hela hundens liv

Vår veterinärvårdsförsäkring ersätter kostnader för undersökning, utredning och behandling av din hund vid sjukdom eller skada. Du kan försäkra hunden från det att den är sex veckor gammal och försäkringsbeloppet är detsamma hela hundens liv.

Vad innehåller en veterinärvårdsförsäkring?

Kejsarsnitt

Försäkringen ersätter kejsarsnitt om tiken är äldre än 20 månader och inte har blivit förlöst med kejsarsnitt tidigare. För att du ska kunna få ersättning ska tiken inte kunna föda själv och ska även ha genomgått vedertagen behandling innan kejsarsnittet utförs. 

Tandvård

Försäkringen gäller om hunden behöver korrigera sitt bett i medicinskt syfte, har frakturer på mjölktänder eller har kvarsittande mjölktänder. För att du ska kunna få ersättning måste hunden ha varit försäkrad sedan före fyra månaders ålder. För korrigering av bett ska din hund vara utan anmärkning på bettet vid valpbesiktningen.

Kastration

Försäkringen ersätter kastration som görs av vissa medicinska orsaker samt komplikationer vid normalkastration. Se våra försäkringsvillkor för fullständig information.

Ledsjukdomar

Du kan få ersättning för behandling av vissa ledsjukdomar om hunden varit försäkrad sedan före fyra månaders ålder och oavbrutet försäkrad sedan dess.

Ledimplantat

Du kan få ersättning för ledimplantat om din hund är veterinärvårdsförsäkrad sedan före fyra månaders ålder och villkoren för ledsjukdom är uppfyllda. 

Övriga degenerativa/nedbrytande rygg- och ledsjukdomar

Du kan bland annat få ersättning för diskbråck samt knäleds- och meniskskador. För att du ska få ersättning måste din hund varit oavbrutet försäkrad sedan före fyra månaders ålder. Är din hund inte införsäkrad före fyra månaders ålder får försäkringen karens på 180 dagar gällande dessa sjukdomar.

Plastikoperationer

Du kan få ersättning för plastikoperationer om hunden varit oavbrutet veterinärvårdsförsäkrad sedan före fyra månaders ålder. Med plastikoperation menar vi en medicinskt betingad korrigering av hud och slemhinnor.

MR-, CT- och scintigrafiundersökningar

Du får ersättning för magnetresonans- och datortomografiundersökning (MR- och CT-undersökningar) samt scintigrafi utan förhandsbesked givet att undersökningen är veterinärmedicinskt relevant för att ställa diagnos och fastställa en behandlingsplan.

Dolda fel

Försäkringen gäller för dolt fel om din hund varit försäkrad hos oss sedan före fyra månaders ålder och fortsatt försäkrad utan avbrott. Din hund måste vara veterinärbesiktigad utan anmärkning av veterinär i Sverige mellan sju och tolv veckors ålder.

Medicinkostnader

Om du får mediciner utskrivna på recept för din hund kan du ansöka om ersättning för medicinkostnaderna.

Avlivning och kremering

Om du varit tvungen att avliva din hund på grund av en sjukdom eller skada som är ersättningsbar i försäkringen, kan du få ersättning för avlivningskostnaderna. Kremering ersätts med upp till 2 000 kr. Ett krav är att en veterinär rekommenderat avlivning.

FirstVet

Som Svedeakund får du fri tillgång till veterinärvårdsbesök hos den digitala veterinärkliniken FirstVet.

Begränsningar för vissa raser

Veterinärvårdsförsäkring har följande rasbegränsningar:

Fri flytträtt

Du kan tryggt byta till oss även om din hund tidigare varit sjuk eller skadad, utan att det påverkar ditt försäkringsskydd. Kraven är att hunden har en försäkring vid flytten och är fullt frisk. 

Mer om den fria flytträtten

Välj ditt försäkringsbelopp

När du försäkrar din hund väljer du vilket försäkringsbelopp du vill ha. Försäkringsbeloppet är det maximala belopp som du kan få ersättning för under ett år och hos oss väljer du mellan 30 000, 60 000 och 90 000 kronor. 

Försäkringsbeloppet är detsamma hela hundens liv och sänks alltså inte med stigande ålder.

Självriskperiod: 130 dagar

Hos oss är självriskperioden väl tilltagen - hela 130 dagar. Det innebär att du bara behöver betala den fasta självrisken en gång per 130 dagar, oavsett antalet veterinärbesök. När du har betalat den fasta självrisken så betalar du sedan din rörliga självrisk på ersättningsbara kostnader under självriskperioden.

När behöver vi veterinärintyg?

Om du vill köpa försäkring för en hund som är importerad eller som är oförsäkrad och sju år eller äldre så behöver du skicka in ett veterinärintyg. Intyget får inte vara äldre än 30 dagar när du ansöker om försäkring.

Undrar du något?

Kontakta oss på 0771-160 190 eller mejla djur@svedea.se så hjälper vi dig gärna.

Se pris och köp hundförsäkring

Hundens födelsedatum

Villkor och information

I förköpsinformationen och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.

Se våra villkor

Facebook

Instagram