Sök på Svedea.se

En brun och vit hund med halvslutna ögon sticker ut huvudet från ett bilfönster och njuter av vinden

Det ska vara lätt att byta till Svedea

För oss är en rättvis hundförsäkring en försäkring som inte låser in dig hos samma försäkringsbolag över tid. Vi tror på det fria valet och din rätt att själv kunna välja det som passar bäst vid olika tidpunkter. Därför har vi som första bolag infört fri flytträtt.

Fri flytträtt

Fri flytträtt innebär att din hund slipper undantag för tidigare kända eller behandlade sjukdomar eller skador när du tecknar en försäkring hos oss. Hunden ska då vara återställd och helt frisk när försäkringen börjar gälla och varit oavbrutet försäkrad innan försäkring tecknas hos oss.

Fri flytträtt innebär även att du kan ersättas för eventuella sjukdomar eller skador som inte var kända vid flytten, men som kan anses ha påbörjats innan du tecknade försäkring hos oss. Det enda som då krävs är att du hade en motsvarande försäkring i ditt tidigare bolag.

Ingen åldersgräns

Våra hundförsäkringar öppna för alla hundar, oavsett ålder, användningsområde och ras.

Vad kostar det att försäkra min hund?

Hundens födelsedatum

Facebook

Instagram