Okänd sjukdom drabbar norska hundar – vad ska du tänka på?

Med stor sannolikhet har du hört och läst om en än så länge okänd sjukdom som drabbar hundar i Norge. Hittills har det förekommit minst 173 fall av blodig diarré hos hundar med olika svårighetsgrad och orsaken till utbrottet är fortfarande okänt. Men, det är samtidigt viktigt att komma ihåg att diarré är ett ganska vanligt symptom hos hundar. För närvarande finns det inte heller några typiska skillnader mellan sjuka hundar när det gäller ålder, ras, utfodring, kontakt med andra hundar, områden och liknande. Det kan indikera att en möjlig sjukdom inte smittar mellan hundar. Men, det finns saker du kan göra för att minimera riskerna. Därför har vi sammanställt ett antal tips som kan hjälpa både dig och din hund.

Varför blir hundar sjuka?

Den norska Livsmedelssäkerhetsmyndigheten vet ännu inte vad som gör hundarna sjuka. Men de samarbetar med Veterinärinstitutet, Smådjurskliniken vid NMBU Veterinärhögskolan och Veterinärföreningen för att få reda på mer om orsaken bakom.

Har något hittats hittills?

Hundar som obducerats har visat tecken på mycket blodig tarminflammation. Två bakterier har hittats i onormalt stora mängder hos fyra av dessa hundar, Clostridium perfringens och Providencia alcalifaciens. Båda bakterierna finns i tarmen hos friska hundar. Därför är det är osäkert om det är dessa bakterier som gör hundar sjuka, men undersökningarna går vidare.

Vad ska jag göra som hundägare?

Begränsa kontakten med andra hundar så långt det är möjligt, men det är fortfarande viktigt att din hund får de promenader och den träning den behöver. Håll gärna hunden kopplad och under kontroll.

Vilka sjukdomstecken ska jag vara vaksam inför?

Håll ögonen på din hunds hälsa och att den äter och dricker normalt. Har din hund ett bra allmänskick är det ett bra tecken. Skulle din hund börja kräkas upp eller få blodig diarré, så ska du kontakta din veterinär.

Är det säkert att ge hundgodis?

Det finns för närvarande inga indikationer på att infektionen kommit via foder eller hundsnacks. Om din hund mår bra av det du gett den hittills så kommer den förmodligen inte att bli sjuk, bara du håller dig till samma typ av foder och snacks som tidigare.

Kan jag gå ut med hunden som vanligt?

Den generella rekommendationen är att du promenerar hunden som vanligt, men begränsar kontakten med andra hundar. Håll hunden kopplad och var vaksam med vad hunden kommer i kontakt med. Eftersom sjukdomsorsaken fortfarande är okänd, så går det än så länge inte att ge mer specifika råd än dessa.

Kan jag jaga med min hund?

Det finns ingen anledning att varna specifikt mot att jaga med en hund.

Kan människor smittas?

Den norska myndigheten för livsmedelssäkerhet och det norska institutet för folkhälsa har inga indikationer på att sjukdomen är smittsam för människor.

Hur allvarlig är situationen?

Situationen är naturligtvis allvarlig och dramatisk för de hundar som blir sjuka. Men det är ännu inte säkert om alla sjuka hundar som rapporterats har haft dessa symtom av samma anledning. Man arbetar dock med att ta reda på det.

Kan jag gå till en veterinär med min hund?

Hundägare som ska till veterinären bör också undvika nära kontakt med andra hundar. Om du misstänker en allvarlig sjukdom bör du kontakta kliniken innan du tar in hunden. Då kan de genomföra infektionsreducerande åtgärder.

Kan jag skicka min hund till en kennel eller hunddagis?

Fråga ditt hunddagis eller kenneln vilken typ av åtgärder de vidtar. Sedan är beslutet ditt eget. Om inga hundar varit sjuka, är risken för infektion låg. Preliminära norska studier indikerar att en möjlig sjukdom inte smittar lätt mellan hundar.