Sök på Svedea.se

En kvinna med långt blont hår sitter vänd mot en ljus lockig hund i en skog

Livförsäkring för hunden

Att teckna en livförsäkring för sin fyrbenta vän är inte konstigare än att teckna en för sig själv. Har du en livförsäkring för din hund får du ersättning om du drabbas av en stor förlust, till exempel i händelse av dödsfall eller avlivning. Här förklarar vi hur en livförsäkring för hundar fungerar och hur hundens värde beräknas.

Vad är livförsäkring för hund?

Tecknar du en livförsäkring för hunden får du ekonomisk ersättning om hunden skulle avlida eller avlivas. Livförsäkringen gäller även om hunden blir stulen eller springer bort. För vissa typer av hundar kan du även få ersättning om hundens användbarhet minskar. 

Livförsäkringen ingår som en valfri del i Svedeas hundförsäkring. När du väljer att teckna en livförsäkring måste du också ange hundens värde, det som i försäkringssammanhang kallas hundens livvärde. Kom ihåg att det är ditt eget ansvar att hunden är korrekt värderad i försäkringen. En felaktig värdering kan ställa till problem när det är dags att lösa ut försäkringen. 

Du kan köpa livförsäkring för id-märkta hundar som är mellan sex veckor och 3 eller 5 år gamla (gränsen beror på ras, se mer i förköpsinformationen).

Tillägg för livförsäkringen

I livförsäkringen för hunden finns två tillval: en användbarhetsförsäkring och en avelsförsäkring. 

Arbetshundar och tävlingshundar

Användbarhetsförsäkringen gäller för ”hundar som jobbar”, alltså hundar som fyller någon sorts uppgift för sin ägare. Den är ett tillägg till livförsäkringen och passar till exempel för jakthundar, servicehundar, ledarhundar eller hundar som tävlar i agility eller lydnad. Försäkringen ger ersättning om hunden inte längre kan sköta sitt jobb. I praktiken innebär det att livförsäkringen faller ut i förtid. 

Avelshundar

Avelsförsäkringen är ett tillägg till liv- och veterinärvårdsförsäkringen för dig som har en tik eller hane som du tänker använda i avel. Försäkringen ersätter kostnader som är vanliga i avelssammanhang. Försäkringen kan betala ut ersättning i samband med fertilitetsutredningar eller vård av svaga valpar. Den kan även ge ersättning om hundens avelsduglighet går förlorad, på liknande sätt som användbarhetsförsäkringen. 

Se pris och köp hundförsäkring

Hundens födelsedatum

Vad är din hund värd? 

Med hundens livvärde menas helt enkelt vad hunden är värd. Normalt sett är värdet på en hund lika med hundens inköpspris, det vill säga vad hunden kostade när du köpte den eller vad det skulle kosta att köpa en likadan hund idag.  

Men ibland kan värdet på hunden överstiga inköpspriset. Då talar man om att hunden har ett marknadsvärde. För det krävs att hunden har någon form av formella meriter. Om hunden har meriterat sig på något sätt kan detta motivera att hunden anses ha ökat i värde sedan köpet. Det kan röra sig om meriter kopplade till rasstandard eller hur väl den klarar prov inom exempelvis jakt, lydnad eller spår. Det är dyrare att köpa en utbildad och tränad hund än en nyfödd valp av samma sort. 

Det finns flera sätt för en hund att samla på sig meriter. Det kan ske genom att hunden deltar i utställningar. Det kan handla om en hund som har meriterat sig genom att delta i jakt, eller det kan röra sig om en utbildad servicehund med dokumenterad arbetslivserfarenhet.

Vad täcker livförsäkringen för hunden?

I livförsäkringen ingår bland annat skydd för skada och sjukdom, dolda fel eller om hunden springer bort.

Skada och sjukdom

Du kan få ersättning om din hund dör eller skadas/insjuknar så svårt att veterinär rekommenderar avlivning. Undantag är om om skadan eller sjukdomen som låg till grund för dödsfallet/avlivningen uppstod innan försäkringen tecknades eller om skadan/sjukdomen finns med bland försäkringens generella undantag (se vårt villkor).

Ledsjukdomar

Du kan få ersättning om din hund behöver avlivas på grund av vissa ledsjukdomar om hunden varit försäkrad sedan före fyra månaders ålder och oavbrutet försäkrad sedan dess.

Övriga degenerativa/nedbrytande rygg- och ledsjukdomar

Du kan bland annat få ersättning om din hund behöver avlivas på grund av diskbråck eller knäleds- och meniskskador. För att du ska få ersättning måste din hund varit oavbrutet försäkrad sedan före fyra månaders ålder. Är din hund inte införsäkrad före fyra månaders ålder får försäkringen karens på 180 dagar gällande dessa sjukdomar.

Dolda fel

Du kan få ersättning om din hund måste avlivas på grund av dolt fel om din hund varit försäkrad hos oss sedan före fyra månaders ålder och fortsatt försäkrad utan avbrott. Din hund måste vara veterinärbesiktigad utan anmärkning av veterinär i Sverige mellan sju och tolv veckors ålder.

Bortsprungen eller stulen hund

Du kan få ersättning om din hund blir stulen eller springer bort. Hunden måste ha varit borta i minst två månader utan att ha hittats innan du kan begära ersättning. Du måste polisanmäla och annonsera/efterlysa hunden lokalt i samband med försvinnandet. 

Välj rätt livförsäkringsbelopp

Det försäkringsbelopp du väljer ska spegla hundens inköpspris och marknadsvärde, det är också det belopp du max kan få i ersättning. Livförsäkringsbeloppet kommer att börja sänkas med 20 procent per år från förnyelsen av försäkringen det år som hunden fyller 5, 7 eller 9 år (gränsen beror på ras - se förköpsinformationen för mer information). Vi sänker aldrig livförsäkringsbeloppet så att det blir mindre än 5 000 kr.

Om du ansöker om ersättning från livförsäkringen ska du kunna styrka din hunds livförsäkringsbelopp med köpeavtal och eventuella meriter.

Begränsningar för vissa raser

Det finns vissa raser som har begränsningar i försäkringen, det vill säga fall när försäkringen inte lämnar någon ersättning. Livförsäkringen har begränsningar för följande raser: shar-pei, bostonterrier, engelsk och fransk bulldogg, chihuahua, pekingese och mops. För försäkringar nytecknade från 2020-01-01 gäller dessa begränsningar även blandraser där någon av dessa raser ingår. Mer information om begränsningarna hittar du i förköpsinformationen.

Facebook

Instagram