Sök på Svedea.se

Två valpar med fläckig päls leker på en solig äng

Avelsförsäkring för hunduppfödning och kennel

Vår avelsförsäkring är för dig som har tik eller hane som du tänker använda i avel. Du kan till exempel få ersättning för fertilitetsutredning, förlorad avelsförmåga och vård av sjuk valp.

Avelsförsäkring med veterinärvård av valp från första dagen

Avelsförsäkringen är ett tillägg till liv- och veterinärvårdsförsäkringen för dig som har en tik eller hane som du tänker använda i avel. Försäkringen ersätter kostnader som är vanliga i avelssammanhang.

Dolda fel-försäkring på valpar

Vad är dolda fel på valpar? Med ett dolt fel menar vi en sjukdom eller defekt som har börjat utvecklas före besiktningen respektive leveransen men som inte har visat symtom eller annars varit känd. Sjukdomar eller defekter som enligt veterinärmedicinsk expertis borde ha upptäckts vid veterinärbesiktningen, eller sådana som är av ärftlig karaktär och inte har börjat utvecklas före leveransen är i vår mening inte ett dolt fel.

Veterinärvård och livförsäkring är grunden

Avelsförsäkringen är en tilläggsförsäkring som du kan köpa om du har både liv- och veterinärvårdsförsäkring för din hund. 

Vad ingår i avelsförsäkringen?

Infertilitet

Du kan få ersättning för kostnader för fertilitetsutredning om du misstänker att din tik eller hane är steril. Kravet är att din hund måste varit försäkrad hos oss (eller i annat bolag med motsvarande försäkring) sedan före fyra månaders ålder.

Kejsarsnitt

Du kan få ersättning för kostnader för ett andra kejsarsnitt under förutsättning att tiken inte själv kunnat föda och att det är veterinärmedicinskt motiverat. Det första kejsarsnittet behöver vara ersatt under tiden som du haft din nuvarande veterinärvårdsförsäkring hos oss.

Veterinärvård av valp

Du kan få ersättning för veterinärvård av sjuk eller skadad valp från det att den föds och fram till tolv veckors ålder eller fram till överlåtelsedatum om det sker innan tolv veckor. Du kan få upp till 8 000 kronor per valp. Kravet är att skadan eller sjukdomen är förvärvad. 

Livförsäkring för valp

Du kan få ersättning om din valp skulle dö eller behöva avlivas på grund av sjukdom eller skada från fem veckor och fram till tolv veckors ålder eller fram till överlåtelsedatum om det sker innan tolv veckor. Du kan få upp till 8 000 kronor per valp. Kravet är att skadan eller sjukdomen är förvärvad. 

Förlorad avelsförmåga

Om din tik eller hane är konstaterat steril efter en fertilitetsutredning kan du ansöka om ersättning för förlorad avelsförmåga. För att du ska kunna få ersättning ska din hund vara registrerad och stambokförd i Svenska Kennelklubben och vara försäkrad sedan före fyra månaders ålder. Om din hund inte försäkrades före fyra månaders ålder måste den ha lämnat minst en kull under tiden som den varit försäkrad.

Förlorad avelsduglighet

Du kan få ersättning om din tik eller hane förlorar sin avelsduglighet på grund av att hundens egen ärftliga sjukdom eller defekt är konstaterad hos helsyskon eller föräldrar eller att hundens egen avkomma i minst två fall i olika kullar och efter parning med olika hundar har fått samma konstaterade ärftliga sjukdom eller defekt. Den ärftliga sjukdomen eller defekten får inte ha varit känd innan försäkringen tecknades.

Dolda fel

Försäkringen gäller för valpar som du som uppfödare säljer, överlåter eller behåller själv om tiken till valparna har avelsförsäkring. Försäkringen ersätter sådana skador som du som uppfödare, enligt konsumentköplagen och köplagen, har skyldighet att ersätta din köpare. 

Undrar du något?

Kontakta oss på 0771-160 190 eller mejla djur@svedea.se så hjälper vi dig gärna.

Se pris och köp hundförsäkring

Hundens födelsedatum

Villkor och information

I förköpsinformationen och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.

Se våra villkor

Facebook

Instagram