Ansök nu

Ta chansen att bli en av sju stipendiater som får prova nosework, rallylydnad, lära sig om hundens beteenden och umgås med likasinnade i fantastisk slottsmiljö.

Så här ansöker du

 • Fyll i dina uppgifter
 • Skriv en motivering om varför just du borde bli en av våra hundstipendiater
 • Skicka in

Ansökningsperioden för 2024 års stipendium är öppen 1 februari–30 april.

Ansökningarna bedöms av en jury bestående av representanter från Svedea och Glada Jyckar. Juryn bedömer i ett första steg lämnad motivering och hur väl den ansökande uppfyller de grundläggande kraven. Utifrån detta utses tjugo finalister.

Om du utses till finalist får du i ett andra steg skicka in ett kort filmklipp med dig och din hund där du som finalist besvarar frågan om vad som enligt dig är det bästa med att vara hundägare. Juryn gör därefter en samlad bedömning av finalisternas lämnade motiveringar och inskickade filmer, och väljer slutligen ut sju stipendiater.

Lycka till!

 

Genom att skicka in ansökan förstår och accepterar jag stipendiereglerna nedan.
Stipendieregler

Bakom Hundstipendiet står Svedea. Genom att ansöka om stipendiet förstår och accepterar du nedanstående villkor.

Allmänt

 • Svedea utser sju stipendiater.
 • Stipendiet kan inte överlåtas till någon annan. Om stipendiaten inte har möjlighet att utnyttja stipendiet återgår det till Svedea utan ekonomisk ersättning.

Ansökan

 • För att ansöka om stipendiet måste du vara över 18 år eller ha målsmans godkännande.
 • Ansökningsperioden pågår från och med 1 februari 2024 till och med 30 april 2024.
 • Vi behandlar endast en ansökan per person. Ofullständig eller felaktigt ifylld ansökan kan innebära att ansökan blir ogiltig.
 • Du ansvarar själv för att de uppgifter som lämnats är korrekta.
 • Anställda på Svedea eller deras anhöriga kan inte ansöka om stipendiet.
 • Svedea ansvarar inte för eventuella tekniska fel som kan uppstå i ansökan.
 • Hunden måste ha en gällande försäkring. Hunden behöver inte vara försäkrad hos just Svedea.
 • Hunden måste vid kurstillfället 31 augusti–1 september 2024 vara grundvaccinerad enligt Svenska Kennelklubbens riktlinjer.
 • Lämnade personuppgifter hanteras av Svedea och sparas inte längre än nödvändigt. Uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte, och vidarebefordras även till Hesselby Slott för bokning av boende. Här kan du läsa mer om vår hantering av personuppgifter.

Så här utses finalister och stipendiater

 • En jury bestående av representanter från Svedea och Glada Jyckar utser i ett första steg tjugo finalister som meddelas personligen. Juryns beslut kan inte överklagas.
 • I nästa steg får finalisterna skicka in ett kort filmklipp med sig och sin hund. I klippet ska du som finalist besvara frågan om vad som enligt dig är det bästa med att vara hundägare. Syftet är att ge en bild av relationen mellan hund och hundägare. Juryn gör därefter en samlad bedömning av lämnade motiveringar och inskickade filmer, och utser slutligen sju stipendiater som meddelas personligen. Juryns beslut kan inte överklagas.
 • Stipendiaterna meddelas personligen och presenteras senast 19 juni 2024 i ett mejl till alla som ansökt, på svedea.se samt i våra sociala medier (ej nödvändigtvis begränsat till detta).
 • Om Svedea inte efter rimliga ansträngningar har fått tag på en stipendiat genom de kontaktuppgifter som lämnats i ansökan eller om personen inte uppfyller kraven för att bli stipendiat, utses (om möjligt) en ny stipendiat.

Stipendiet

 • Hundstipendiet genomförs på Hesselby Slott i Stockholm den 31 augusti–1 september 2024.
 • I stipendiet ingår boende i enkelrum för dig och din hund, helpension och alla aktiviteter under helgen. Resor till och från slottet ingår ej. Mat till hunden ingår ej.
 • Svedea står inte för några kostnader om stipendiatens hund orsakar skador på slottet.

Marknadsföring

 • Genom att tacka ja till att utses som stipendiat godkänner du att Svedea kan komma att använda ditt namn, andra av dig lämnade uppgifter samt bild- och videomaterial tagna i samband med stipendiet. Det kan handla om användning i mejl, på svedea.se samt i våra sociala medier (dock ej begränsat till detta).

Vanliga frågor och svar

Alla hundägare vars hund vid kurstillfället är mer 12 veckor gammal kan ansöka till Hundstipendiet. Den lägsta åldern baserar sig på att hunden ska ha fått giltiga vaccinationer.

Inga formella krav på förkunskap finns, men din hund behöver kunna umgås med andra hundar i grupp. Med det menar vi att hunden ska vara van att vistas där andra hundar finns.

Nej, du behöver inte vara kund hos Svedea för att ansöka om Hundstipendiet.
Nej, du kan bara ansöka om stipendiet åt dig själv.
Vi behandlar endast en ansökan per person.

I Hundstipendiet ingår en föreläsning om hundens beteenden och känslor och hur ni får en bra relation, samt utbildning i nosework och rallylydnad. I stipendiet ingår även boende och mat under den helg som stipendiet genomförs. Resor till och från genomförandet i Stockholm ingår däremot inte i stipendiet. Mat till hunden ingår heller inte i stipendiet.

Ansökningarna bedöms av en jury bestående av representanter från Svedea och Glada Jyckar. Juryn bedömer i ett första steg lämnad motivering och hur väl den ansökande uppfyller de grundläggande kraven. Utifrån detta utses fjorton finalister.

Om du utses till finalist får du i ett andra steg skicka in ett kort filmklipp med dig och din hund där du som finalist besvarar frågan om vad som enligt dig är det bästa med att vara hundägare. Juryn gör därefter en samlad bedömning av finalisternas lämnade motiveringar och inskickade filmer, och väljer slutligen ut sju stipendiater.

Genom att tacka ja till att utses som stipendiat godkänner du att Svedea kan komma att använda ditt namn, andra av dig lämnade uppgifter samt bild- och videomaterial tagna i samband med stipendiet. Det kan till exempel handla om användning i mejl, på svedea.se samt i våra sociala medier.
Reglerna för 2024 års ansökan till Hundstipendiet hittar du här.