Stipendieregler

Bakom Hundstipendiet står Svedea. Genom att ansöka om stipendiet förstår och accepterar du nedanstående villkor.

Allmänt

 • Svedea utser sju stipendiater.
 • Stipendiet kan inte överlåtas till någon annan. Om stipendiaten inte har möjlighet att utnyttja stipendiet återgår det till Svedea utan ekonomisk ersättning.

Ansökan

 • För att ansöka om stipendiet måste du vara över 18 år eller ha målsmans godkännande.
 • Ansökningsperioden pågår från och med 5 januari 2023 till och med 5 mars 2023.
 • Vi behandlar endast en ansökan per person. Ofullständig eller felaktigt ifylld ansökan kan innebära att ansökan blir ogiltig.
 • Du ansvarar själv för att de uppgifter som lämnats är korrekta.
 • Anställda på Svedea eller deras anhöriga kan inte ansöka om stipendiet.
 • Svedea ansvarar inte för eventuella tekniska fel som kan uppstå i ansökan.
 • Hunden måste ha en gällande försäkring. Hunden behöver inte vara försäkrad hos just Svedea.
 • Hunden måste vid kurstillfället 27–28 maj 2023 vara grundvaccinerad enligt Svenska Kennelklubbens riktlinjer.
 • Lämnade personuppgifter hanteras av Svedea och sparas inte längre än nödvändigt. Uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte, och vidarebefordras även till Hesselby Slott för bokning av boende. Här kan du läsa mer om vår hantering av personuppgifter.

Så här utses finalister och stipendiater

 • En jury bestående av representanter från Svedea och Glada Jyckar utser i ett första steg fjorton finalister som meddelas personligen. Juryns beslut kan inte överklagas.
 • I nästa steg får finalisterna skicka in ett kort filmklipp med sig och sin hund. I klippet ska du som finalist besvara frågan om vad som enligt dig är det bästa med att vara hundägare. Syftet är att ge en bild av relationen mellan hund och hundägare. Juryn gör därefter en samlad bedömning av lämnade motiveringar och inskickade filmer, och utser slutligen sju stipendiater som meddelas personligen. Juryns beslut kan inte överklagas.
 • Stipendiaterna meddelas personligen och presenteras senast 28 april 2023 i ett mejl till alla som ansökt, på svedea.se samt i våra sociala medier (ej nödvändigtvis begränsat till detta).
 • Om Svedea inte efter rimliga ansträngningar har fått tag på en stipendiat genom de kontaktuppgifter som lämnats i ansökan eller om personen inte uppfyller kraven för att bli stipendiat, utses (om möjligt) en ny stipendiat.

Stipendiet

 • Hundstipendiet genomförs på Hesselby Slott i Stockholm den 27–28 maj 2023.
 • I stipendiet ingår boende i enkelrum för dig och din hund, helpension och alla aktiviteter under helgen. Resor till och från slottet ingår ej. Mat till hunden ingår ej.
 • Svedea står inte för några kostnader om stipendiatens hund orsakar skador på slottet.

Marknadsföring

 • Genom att tacka ja till att utses som stipendiat godkänner du att Svedea kan komma att använda ditt namn, andra av dig lämnade uppgifter samt bild- och videomaterial tagna i samband med stipendiet. Det kan handla om användning i mejl, på svedea.se samt i våra sociala medier (dock ej begränsat till detta).