Sök på Svedea.se

En hund med mörk, sträv päls och bruna ögon sitter och ser uppmärksamt på en blå klicker

Så här klickertränar du med din hund

Klickerträning är en inlärningsmetod som går ut på att ge hunden positiv förstärkning vid träning. Genom att ”klicka” och ge hunden en belöning, t.ex. hundgodis, uppmuntrar man ett visst önskvärt beteende. Här berättar vi hur du klickertränar med din hund.

Så här fungerar klickerträning

Med hjälp av en liten dosa som ger ifrån sig ett klickande ljud signalerar man till hunden att den gjort något bra. Klicket följs av att hunden får en belöning i form av godis som förstärker det beteende man tränat på, till exempel lydnad. Klickerträning går alltså ut på positiv förstärkning istället för att uppmärksamma hunden på när den gör fel.

En klickdosa är inget måste

Ljudet måste inte nödvändigtvis komma från en ”klicker” utan kan lika gärna vara ett visst ord du utropar eller något annat ljud hunden lär sig förknippa med något positivt. Men det är viktigt att vara konsekvent med vilket ljud du använder.

Shaping – när hunden får vara mer delaktig

Klickerträning behöver inte bara betyda att du ska lära hunden att göra något. När du låter hunden själv får utforska vilka beteenden som är önskvärda kallas det shaping. Genom att klicka och belöna små steg som på sikt kan resultera i ett större beteende – till exempel snurra, rulla runt eller kolla posten.

Gå inte ut för hårt med en otränad hund

En hund som aldrig klicktränat tidigare tröttnar snabbt och tappar intresset. Inled alltid träningen med mycket korta pass som upprepas varje gång. Kom ihåg att träningen ska vara rolig för hunden, då går inlärningen fortare och enklare.

Fördelar med klickerträning

Nackdelar med klickerträning

Facebook

Instagram