Sök på Svedea.se

Hundar med viktiga jobb

Att hundar tillsammans med sina förare jobbar i bland annat omsorg och skola blir allt vanligare. Sara Karlberg som startat och driver Svenska Terapihundskolan berättar om vad som krävs för att en hund ska passa som en social tjänstehund.

Att umgås med hundar är fantastiskt och de flesta människor har någon form av relation till hundar. I dag har vi börjat kunna se en del hundar ute i äldrevården och det finns även hundar som arbetar inom psykiatrin, inom omsorgen, i skolor m.m. Detta har visat sig ha positiva effekter som sänkt puls, smärtlindring, ökade sociala förmågor, ökad tillit, man blir lugn, vågar mer och blodtrycket sjunker.

Vad är en lämplig hund?

Innan en hund får utbildas hos oss gör vi en lämplighetsbedömning av hunden. Det betyder att vi tittar på om hunden kommer att trivas med sin arbetsuppgift. En hund som ska arbeta som social tjänstehund, det vill säga som besökshund, terapihund, vårdhund eller skolhund måste ha de egenskaper som gör att hunden mår bra på sitt arbete. 

Det finns tre stora byggstenar som är viktiga för att en hund ska fungera som social tjänstehund:

Hur testar vi lämpligheten?

Först tittar vi på om hunden är en social hund som kan hälsa på främmande människor i olika miljöer med olika typer av störningar runtom och att hunden kan koppla av utan problem samt vara aktiv när man ber om det. 

Vi tittar också på hur hunden klarar av en fasthållande kram och vi klappar hunden lite burdust. Detta eftersom många av de vi arbetar med gärna vill krama hunden och det kan också vara så att man har svårt att öppna handen och av den anledningen klappar hunden med stängd knuten hand.

En annan komponent som är väldigt viktig är att hunden inte reagerar på personer som har huvtröja eller exempelvis sjal på huvudet. Vissa hundar reagerar starkt på det och måste i så fall träna bort det. Vi vill inte hamna i en situation där hunden skrämmer någon av medarbetarna på arbetsplatsen. En viktig del i hundens arbete är att vara lyhörd och intresserad av samspel med andra än sin hundförare. Hunden ska också kunna ta emot godis på ett artigt sätt. 

Sist men inte minst behöver man ha en god allmänlydnad så att inte hela kursen går ut på att träna exempelvis sitt stanna kvar eller inkallning. Det är moment som bör sitta innan man kommer på lämplighetstest hos oss. 

Hur kan jag förbereda min hund?

Om man vill förbereda sin hund inför en framtid som social tjänstehund är det viktigt att man tänker på ovanstående byggstenar – socialitet, miljöstabilitet och passivitet.

I träningen är det viktigt att du som hundförare gör tydliga träningsplaner där hunden alltid lyckas. Med det menar jag att det ska vara en lustfylld upplevelse att följa med på stan eller till tågstationen där det är bullrigt och stökigt. Socialiteten kan du lägga på när miljöstabiliteten börjat ta sin form. Du kan till exempel be personer att ge din hund godis men bara när du själv bett hunden gå fram och hälsa. Det är viktigt att du berättar för hunden vad den ska göra så att det blir kontrollerat och ett lyckat träningspass.

På samma sätt som du miljötränar så ska du också passivitetsträna. Ge hunden goda förutsättningar att koppla av i alla miljöer ni besöker. En bra start kan vara att börja träna med det vi kallar för pausmatta. Exempelvis en badrumsmatta eller yogamatta i mindre format som du tränar med hemma först. Hunden ska lära sig att på den ligger man lugnt och stilla. Ta sedan med denna matta ut i andra miljöer och skapa en rutin för det. Kom dock ihåg att aldrig träna för länge eller låta hunden ligga passiv så pass länge att den själv hinner bli rastlös.

Golden retriever i tjänsteväst möter man i rullstol, kvinna ler i bakgrunden)

Utbildning till social tjänstehund

I våra utbildningar får man lära sig strategier för hur man på ett säkert sätt tar ansvar för sin hund och träna hunden på ett positivt sätt att klara av de påfrestningar ett jobb som social tjänstehund innebär. För att bli besökshund krävs sex månaders utbildning och en terapihund genomgår förutom besökshundsutbildningen ytterligare sex till sju månaders utbildning. 

Mer information hittar du på terapihundskolan.se

Facebook

Instagram