Sök på Svedea.se

Vaccination för hunden

Vaccinering av hunden är en självklarhet för den ansvarsfulle hundägaren. Men vilka vaccin ska hunden ha? Och när ska de ges? Här förklarar vi vad som gäller!

Varför ska hunden vaccineras?

Den stora anledningen varför man bör vaccinera sin hund är för att hunden ska slippa sjukdom och lidande och i värsta fall dö av de allvarliga smittsjukdomar som hundar kan drabbas av. 

Dessutom vaccinerar vi våra hundar för att hålla nere sjukdomar, för att minska smittotrycket i landet och förhindra att sjukdomar sprids vidare. Sjukdomarna är mycket ovanliga i Sverige idag, vilket är glädjande, men detta beror just på att vaccineringen är så utbredd. Det beror också på att vaccinet ger ett så effektivt skydd mot sjukdomarna. Det händer dock att man stöter på en ovaccinerad hund även i Sverige, så risken att bli smittad är alltid närvarande. För att behålla ett fullgott skydd mot sjukdomar behöver hunden vaccineras regelbundet genom livet. 

På hunddagis och hundtävlingar finns det exempelvis krav på att din hund ska vara vaccinerad. Hundägare som ställer ut sina hundar är skyldiga att ta reda på vilka rekommendationer de olika klubbarna har och anpassa sig efter dessa. 

Vaccinering kan ge vissa biverkningar, men riskerna är betydligt mindre efter vaccinering än utan vaccinering. Ofta ersätter även din försäkring kostnader som uppkommer vid komplikationer till följd av vaccinering. 

Grundvaccination mot tre dödliga sjukdomar 

Den grundläggande vaccineringen som alla valpar ska få skyddar mot tre starkt smittsamma virussjukdomar med hög dödlighet:  

Grundvaccineringen kallas för DHP-vaccin och ges i form av en trippelvaccination, alltså vaccin mot tre sjukdomar i en och samma spruta. Den brukar ges när valpen är sju eller åtta veckor gammal, det vill säga innan hunden hämtas hem från uppfödaren. Man kan dock inte vara säker på att alla valpar vaccineras före leverans. Se till att fråga din uppfödare om detta och när hunden ska vaccineras framöver.  

Regelbunden påfyllning av vaccination 

För att behålla ett fullgott skydd mot sjukdomar behöver hunden vaccineras regelbundet genom livet. Vaccination nummer 2 i grundprogrammet ska ges vid 12-13 veckors ålder. Tredje vaccinationen kommer sedan vid ett års ålder. Anledningen till att man vaccinerar flera gånger är helt enkelt för att bygga upp ett fullgott smittskydd. Därefter bör man fortsätta vaccinera hunden utifrån vaccintillverkarens rekommendationer. Fråga din veterinär när det är dags att vaccinera igen. 

Tävlingar, hunddagis och storstäder är exempel på miljöer där hunden träffar många kompisar och utsätts för många smittillfällen. Hundar som umgås i de här miljöerna kan behöva fylla på vaccinet med tätare mellanrum. Även det allmänna smittläget i landet kan leda till förändrade rekommendationer för vaccinationer. Till exempel kan det bli aktuellt med tätare vaccineringar i samband med stora sjukdomsutbrott. 

Vaccination mot kennelhosta  

Den kraftiga hosta som kallas kennelhosta brukar inte vara livshotande, men den är väldigt smittsam och kan vara hemskt jobbig för den smittade hunden och drabbar ofta den unga hunden hårdast. Kennelhostan kan dessutom öppna dörren för olika följdinfektioner som i sin tur kan vara mer allvarliga. Vaccinering mot kennelhosta brukar rekommenderas för hundar som lever i hundrika miljöer, ofta åker på tävling, vistas på hundpensionat och liknande sammanhang med många kontakter. 

Vaccinet mot kennelhosta skyddar inte fullt mot sjukdomen, men även om hunden blir sjuk brukar symtomen bli mycket lindrigare efter vaccination. Vaccinet behöver fyllas på årligen, och den kan ges som antingen näsdroppar eller spruta. 

Vaccination för hundar som reser

När hunden ska ut och resa gäller särskilda rekommendationer: Vaccination mot rabies, även kallad vattuskräck, krävs för hundar som ska resa inom EU. Vaccinering mot rabies är ett krav för hundar som ska ut och resa i världen och sedan komma tillbaka hem till Sverige. 

Vid utlandsresa rekommenderas även vaccinering mot bakteriesjukdomen leptospiros. Om hunden är ute och reser ofta bör vaccinet fyllas på med 6-12 månaders mellanrum. 

Vad kostar det att vaccinera hunden

Priset för grundvaccinationen brukar ligga på ca 350-450 kronor per gång. Vaccination ses inte som en oförutsedd händelse och täcks inte av hundförsäkring. 

Facebook

Instagram