Sök på Svedea.se

Patellaluxation hos hund

Patella betyder knäskål och luxation betyder förskjutning – patellaluxation innebär alltså att knäskålen hamnar ur led.

Patellaluxation i ett eller båda bakben är en av de vanligaste ortopediska sjukdomarna hos hundar, och allra mest förekommer det hos små hundar. 

Patellaluxation orsakas av försvagning i strukturen kring knäskålen. Även skelettets vinklar och form längs hela bakbenet har stor betydelse. Åkomman är med stor sannolikhet ärftligt.

Vanliga symptom på patellaluxation

Veterinären ställer diagnos genom att känna på knäskålen och fastställer om knäskålen hoppar ur led helt eller delvis och om det sker spontant eller vid manipulering. Ofta görs även en röntgen för att titta på hur knäleden ser ut och hur hundens ben är formade.  

Patella graderas på en skala från 0 till 3 där 0 innebär att knäskålen är normal och ligger fast. Vid grad 1 kan den flyttas vid manipulering för att sedan av sig själv återgå till normalt läge. Vid grad 2 kan knäskålen flyttas både vid manipulation och av sig själv. Grad 3 innebär att knäskålen permanent är i fel läge och inte kan flyttas tillbaka till normalt läge.

Behandla patellaluxation hos hund

Patellaluxation behandlas främst kirurgiskt, men om hunden inte haltar så kraftigt eller inte verkar ha ont kan man också behandla symptomatiskt med medicin, massage och rätt utfodring. Att stärka musklerna kring knäet samt att hunden håller en god vikt har ofta en positiv effekt.

Patellaluxation leder ofta till förslitningsskador i knäleden, vilket i sin tur leder till artros. I en del fall kan detta inträffa trots operation.

Facebook

Instagram