Sök på Svedea.se

En lekfull hund av blandras ligger på rygg i gräset och viftar med tassarna i luften

Hundar och borrelia

Med sommaren kommer den härliga värmen, men samtidigt gör även fästingen entré. Men hur rädda behöver vi vara för fästingen och sjukdomarna den kan sprida? Vi och Elise, leg veterinär, guidar dig och reder ut begreppen.

Borreliabakterier

– Borreliabakterien sprids med hjälp av fästingar och kan alltså inte smittas via din hund till dig. Hundar blir som tur är sällan sjuka vid en borreliainfektion. 95 % av infekterade hundar utvecklar inga symtom och behöver därför heller inte behandling. Bakterien sprids via fästingens saliv alltså måste den bita för att överföra bakterien. Oftast dröjer det 1 - 2 dagar innan den överförs, så ta bort fästingar så fort du ser dom, eller använd fästingskydd. Då minskar risken för fästingburna smittor, inleder Elise.

Borrelia och inkubationstid

Tiden från smitta till sjukdom är ca 2 - 6 månader. Symtomen är oftast milda och övergående, men vid kraftigare symtom bör hunden få vård och brukar då bli symtomfri inom ett par dagar. 

Symptom på borrelia

Mer om borrelia och symptom

– Många hundar har antikroppar mot borrelia i blodet. Höga antikroppstitrar kvarstår i flera år. Därför räcker det inte med ett blodprov för att ställa diagnos. Diagnosen ställs istället utifrån kliniska fynd, historik och eventuella antikroppar mot borrelia och framför allt – uteslutande av andra, vanligare orsaker till symtomen. Borreliainfektion har ännu inte orsakat något dödsfall hos hund (källa SVA), fortsätter Elise.

Borrelia och vaccin

Det finns vaccin mot Borreliainfektion. Läkemedelsverket bedömer dock att värdet av vaccinet är begränsat. Många hundar kan få biverkningar av vaccinet, något som gör att det är mindre befogat att använda det då de flesta ändå inte får allvarliga symtom av sjukdomen. 

– Ett enklare skydd är fästingmedel. På marknaden finns många skydd mot fästingen, som även indirekt skyddar mot fästingburna sjukdomar. Medlen finns i tablettform (receptbelagda) men även som spot-on-preparat eller halsband som har en fästingbortstötande effekt. Ofta dödar ett fästingmedel fästingen redan inom några timmar, så hittar du fästingar på hunden är de ofta redan döda, säger Elise.

Borrelia hos människa ger både värre symtom och kan ge bestående långvariga följdeffekter. Det har gjort att sjukdomen automatiskt fått ett dåligt rykte, men det går inte att applicera på hund som har en helt annan sjukdomsbild. 

– Det finns med andra ord värre saker att oroa sig för i sommar än att hunden skulle bli sjuk av fästingsjukdom. Gå ut och lek i gräset med din hund. Rodnad runt ett fästingbett behöver du inte oroa dig mycket för. Rengör med klorhexidin/alsollösning och plocka bort fästingen när du väl ser den. Och glöm inte att som alltid vara observant på hur din hund mår, avslutar Elise. 

Text av: Elise Lundin, leg. veterinär

Facebook

Instagram